Дослідження хронології викидів радіовуглецю за час роботи Рівненської та Чорнобильської АЕС

556

В лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в рамках виконання планової тематики проведено дослідження хронології викидів радіовуглецю за час роботи Рівненської та Чорнобильської АЕС, які обладнані різними типами ядерних реакторів. Результати опубліковано в статті TRACES OF 14C EMISSIONS FOR THE OPERATION PERIOD OF TWO UKRAINIAN NPPS: RIVNE AND CHORNOBYL (журнал Radiocarbon, 2023 р., Том 65 (2), с. 335 – 342) колективом авторів: Buzynnyi M., Romanenko O., Mykhailova L., Lytvynko A., Panasiuk M. (DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2023.3).

В ході роботи було досліджено проби деревини – річні кільця сосни, відібрані з дерев на відстані 1,5 км на південний захід від Рівненської АЕС та на відстані 3,5 км на захід-північний захід від Чорнобильської АЕС, поблизу залізничної станції Янів. Як фон було використано глобальні дані про вміст 14C в повітрі (Hua et al. 2013), які ми продовжили для інтервалу часу 2009-2020 власними експериментальними даними вмісту 14C в річних кільцях сосни (проби відібрали в сільській місцевості на відстані 60 км на захід від Києва, де промисловий вплив відсутній).

Концентрацію 14C у зразках деревини визначали з використанням традиційного методу, на основі рідинного сцинтиляційного лічення. Було встановлено, що перевищення 14C над фоном в річних кільцях дерев сосни в районі Чорнобильської АЕС (рисунок 1) протягом досліджуваного періоду (1984-2000 рр.) становило 3,0 – 13,0 pMC, за винятком 1986 р. (року аварії на ЧАЕС), коли 14C значення різко зросло до 182,7 pMC (62 pMC понад фоном). Після 2000 р. вміст 14С у повітрі поблизу Чорнобильської АЕС не перевищував фонових значень у межах похибки результатів вимірювань.

Концентрація 14С у пробах річних кілець поблизу Рівненської АЕС (рисунок 2) за період спостережень (1986 – 2019 рр.) відповідала фоновим рівням у межах похибки результатів вимірювань. Проведені дослідження екологічних слідів викидів 14C від двох АЕС, обладнаних різними типами реакторів, показало, що викиди Рівненської АЕС з ВВЕР значно менші порівняно з викидами Чорнобильської АЕС з реакторами РБМК.

Рисунок 1. Концентрація 14С в річних кільцях сосни в околицях Чорнобильської АЕС, дані іншого дослідження (Skripkin et al. 2005), дані фонового дерева та глобальні фонові дані для повітря (Hua et al. 2013).
Рисунок 2. Концентрація 14С в річних кільцях сосни в околицях Рівненської АЕС, фонового дерева та глобальні фонові дані для повітря (Hua et al. 2013)