Заголовок

969

У 2011 р.  в поліклінічних відділеннях всіх наукових установ НАМН  України було проконсультовано  716690 пацієнтів, за 2 міс 2012 р. –  72830пацієнтів.

В стаціонарних відділеннях  у 2011 р. було проліковано 157470 хворих, за 2 міс. 2012 р. – 16940 хворих.

У м. Києві розташована 21 наукова установа НАМН України. 16 установ мають клініки, у 2 ( ДУ «Інститут гематології та трансфузіології» та ДУ «НПЦ променевої діагностики») проводиться діагностичне обстеження.

Ліжковий фонд наукових установ НАМН у м. Києві складає 4620  ліжок. Планова потужність поліклінік –  3107 відвідувань за зміну.

В наукових установах м. Києва за 2011 р. проконсультовано 310459 пацієнтів, з них киян – 194830 (60,9%). За 2 міс. 2012 р проконсультовано52633 особи, з них киян – 31645 (60,1%).

В стаціонарних відділеннях наукових установ м. Києва  у 2011 р. було проліковано 84564  хворих, з них киян – 35912 (42,5%).  За 2 міс. 2012 р. проліковано 12560 хворих, з них киян – 6092 (48,9%).

У 2010 році  в поліклініках прийнято  305688  хворих, з них киян  –  178046 (58,2%). В стаціонарах проліковано     81424 хворих, з них киян – 38260 ( 47%) .

За матеріалами лікувально-організаційного Управління НАМН України