«Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські читання)

2016

ЗВІТ
З 28 лютого по 1 березня 2019 року, згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2019 рік (стор. 42, п. 24), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» спільно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Вісмнадцяті Данилевські читання).

У роботі конференції взяли участь 389 осіб – представників 11-ти областей України, м. Києва, Республіки Білорусь.

Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» проф. Юрій Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В.В. М’ясоєдов, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Н.С. Куфтеріна, заступник директора, начальник Управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради О.О. Головіна. 

До традиційного формату подібних конференцій є величезна зацікавленість як фахівців-ендокринологів, так і лікарів інших спеціальностей, оскільки обговорення та обмін знаннями щодо новітніх досягнень в галузі клінічної та експериментальної ендокринології необхідні спеціалістам для якнайшвидшого впровадження сучасних технологій в клінічну практику. 

Програму конференції склали 54 доповіді (33 усних та 21 постерна), у т. ч. 22 – з проблем діабетології, 6 – тиреоїдології, 7 – ожиріння, 19 – з інших видів ендокринної патології.

На конференції були представлені та обговорені дані експериментальних та клінічних досліджень, які сприяли поглибленню уявлень щодо розвитку ендокринопатій:

  • цукрового діабету,
  • тиреопатології,
  • ожиріння,
  • порушень репродуктивної функції.

Особливу увагу дослідники приділили створенню інноваційних засобів корекції вікових метаболічних розладів:

  • охарактеризовано деякі метаболічні порушення та показано їх кореляцію з антропометричними показниками при наявності ожиріння;
  • розглянута ефективність застосування наночастинок рідкісноземельних елементів із різним форм-фактором для корекції експериментального простатиту,
  • обговорено визначення циркулюючого рівня сортиліну як потенційного біомаркера розвитку ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2 типу.

 
У рамках конференції проведено 2 симпозіуми:

  • «Патологія наднирників: сучасний погляд на діагностику та лікування»,
  • «Харчові транспортні форми та способи доставки біологічно активних речовин із метою запобігання ожиріння та цукрового діабету»

та 1 наукова сесія.

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм.
За матеріалами конференції видано збірку тез.
Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та врученням дипломів та грошових премій від ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових робіт.
За участь у конференції видано 339 сертифікатів.