Пішов з життя Нестор Верхратський (1931-2019)

1251

СУМУЄМО

СПІВЧУВАЄМО

ПАМ'ЯТАЄМО
Президія НАМН України з глибоким сумом сповіщає про смерть непересічної  особистості, громадянина, вченого-біохіміка та геронтолога, заступника головного редактора «Журналу Національної академії медичних наук  України», доктора медичних наук, професора

Нестора Сергійовича  Верхратського (16.01.1931 – 16.03.2019),

яка спіткала його 16 березня 2019 р. на 89-му році життя.

Нестор Верхратський був одним з перших найяскравіших учнів та послідовників академіка В. В. Фролькіса. Його фундаментальні дослідження з вікових змін регуляції метаболізму та функції міокарду були одними з перших у світовій геронтології, які отримали широке визнання. 

Впродовж багатьох років він керував лабораторією ендокринології Інституту геронтології НАМН України, де вивчались особливості нейрогуморальної регуляції залоз ендокринної системи. Слухачі кафедри геронтології і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика запам’ятали його яскраві лекції з біології старіння.

Неоціненним внеском у визнання вітчизняної геронтології стала діяльність Нестора Сергійовича як генерального секретаря оргкомітету 9-го міжнародного конгресу геронтологів, який було проведено у м. Києві у 1972 році.

З моменту створення «Журналу НАМН України» і до останніх днів Н. С. Верхратський був незмінним і незамінним заступником головного редактора цього часопису. Він докладав багато зусиль для підтримки високого академічного рівня журналу.

Президія НАМН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Нестора Верхратського та всім, хто знав цю яскраву і чудову людину.