80-річний ювілей ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

2161

Цього року ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» виповнилося 80 років з дня заснування.

Інститут засновано у 1940 р. Першим директором був Й.М. Сіомаш; у післявоєнні роки його очолювали проф. С.С. Лаврик, доц. Д.Г. Петров, проф. Б.В. Качоровський. З 1995 р. директором інституту є Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти, член Європейської та Американської асоціацій гематологів, співкоординатор Європейської школи трансфузійної медицини, член Координаційної ради СНД з трансфузійної медицини, д.м.н., проф. В.Л. Новак.

Наукова, лікувальна і організаційна діяльність ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» увесь час спрямована на вирішення актуальних проблем поширеності, патогенезу, діагностики і лікування хвороб крові, гемопоетичної та лімфоїдної систем, порушень зсідання крові, розробку та вдосконалення екстракорпоральних методів лікування, вдосконалення методів консервування крові та її компонентів, створення нових лікарських препаратів з донорської крові і плазмозамінних засобів, опрацювання нових програм і методів інфузійно-трансфузійної терапії у клінічній практиці. Основні напрямки наукової діяльності і надання високоспеціалізованої медичної допомоги очолюють вчені – провідні фахівці України, відомі в нашій країні та за кордоном.

В галузі гематології розроблено та впроваджено низку діагностичних методів та протоколів лікування мієлоїдних та лімфоїдних неоплазій, які були або залишаються до цього часу пріоритетними в Україні. В інституті функціонує 8 наукових підрозділів і 9 підрозділів практичної медицини, у тому числі консультативна поліклініка та (з 2008 р.) клініка у складі гематологічного та хірургічного відділень з ліжковим фондом 50 ліжок. Організовано і обладнано Центр трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, який розпочинає свою роботу. У штаті наукових підрозділів 46 наукових працівників, з них 7 докторів наук і 18 кандидатів наук. У практичних підрозділах працює 31 лікар, з них – 4 кандидати наук.

Інститут проводить підготовку висококваліфікованих наукових кадрів – за час існування інституту захищено 35 докторських і 167 кандидатських дисертацій.
Перспективні напрямки діяльності ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» на 2018-2022 рр.
Стратегічно-перспективні напрямки науково-технологічного та інноваційного розвитку в галузі гематології та трансфузійної медицини в інституті такі:

– нові методи діагностики, схеми і програми лікування хвороб крові та кровотворної системи для забезпечення сучасної стандартизованої високоспеціалізованої медичної допомоги хворим;

– дослідження механізмів виникнення і розвитку злоякісних мієлоїдних та лімфоїдних неоплазій, розробка та впровадження сучасних методів їх діагностики і прогнозування перебігу на основі пізнання імунологічних, генетичних і молекулярно-генетичних властивостей злоякісних клітин та їх взаємовідносин із системами організму, що забезпечують імунний та коагулологічний гомеостаз;

– розробка алгоритму діагностики залишкової хвороби після застосування таргетної терапії і принципи підтримувальної терапії при мієлоїдних та лімфоїдних неоплазіях для забезпечення сучасної стандартизованої високоспеціалізованої медичної допомоги хворим;

– впровадження сучасних методів заготівлі і трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (з кісткового мозку і периферичної крові) у гематологічній практиці;

– вивчення діагностичного і прогностичного значення імунологічного і генетичного спектру порушень кровотворення при лімфоїдних та мієлоїдних неоплазіях з метою розробки нових методів їх профілактики, обґрунтування та моніторингу ефективності лікування;

– застосування і впровадження ендовідеохірургічних методів у лікуванні хвороб кровотворної та лімфоїдної систем крові, ускладнених геморагічним синдромом;

– удосконалення методів діагностики, лікування та контролю їх ефективності при спадкових і набутих коагулопатіях та тромбофіліях. Визначення факторів ризику розвитку патологічних інгібіторів системи зсідання крові у хворих з порушеннями системи гемостазу. Оптимізація клінічних протоколів (настанов, стандартів) лікування хворих на гемофілію, хворобу Віллебранда та інші спадкові та набуті коагулопатії;

– створення нових комплексних трансфузійно-інфузійних препаратів поліфункціональної дії, в тому числі на основі колоїдів таантиоксидантів, та впровадження алгоритмів їх застосування у клінічній практиці;

– створення сучасних біонанотехнологічних методів одержання і аналізу діагностичних та терапевтичних білкових препаратів із плазми крові з урахуванням проблем біобезпеки.

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток медичної науки України та з нагоди 80 річчя від дня заснування Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» – інститут нагороджено пам’ятною медаллю Національної академії медичних наук, а також:

Нагороджено:

 • Новака Василя Леонідовича, директора інституту, д.м.н., проф..ї, Заслуженого діяча науки і техніки України – Орденом Преподобного Агапіта Цілителя Печерського НАН України.

 • Євстахевича Ігоря Йосиповича, завідувача відділення загальної та гематологічної хірургії, д.м.н, с.н.с. – Почесною Грамотою Верховної Ради України.

 • Цяпку Ореста Миколайовича, п.н.с. відділення гематології, к.м.н., с.н.с. – Грамотою Верховної Ради України.

 • Виговську Ярославу Іллівну, г.н.с. відділення гематології, д.м.н., проф. – Знаком пошани НАМН України.

 • Стасишин Олександру Василівну, п.н.с., д.м.н., с.н.с. відділення загальної та гематологічної хірургії. – Знаком пошани НАМН України.

 • Шалай Ольгу Олексіївну, зав. лабораторії імунології і генетики неоплазій крові, к.м.н., с.н.с. – Знаком пошани НАМН України.

Почесними грамотами Президії НАМН України:

 • Тушницький Орест Миронович, головний лікар, к.м.н.

 • Лотоцький Роман Михайлович, зав. центром гемаферезу, к.м.н.

 • Чабан Володимира Євстахівна, н.с. відділення загальної та гематологічної хірургії.

 • Барілка Віра Анатоліївна, н.с. лабораторії імунології і генетики неоплазій крові.

 • Іваськевич Людмила Іванівна, головна медична сестра.

Оголошена Подяка Президії НАМН України:

 • Винарчик Марії Йосипівні, с.н.с., к.м.н., с.н.с. лабораторії технології трансфузійних препаратів.

 • Ліпатовій Ользі Сафатівні, лаб. відділу науково-організаційної, інформаційної та патентно-ліцензійної роботи.

 • Дяків Галині Львівна, лікарю-лаборанту СКДЛ.

 • Міляшкевич Галині Богданівні, лікарю-гематологу консультативної поліклініки.

 • Чупріній Людмилі Володимирівні, зав. канцелярії.

Вітаємо нагороджених!