ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» успішно зареєструвала проект «Особливості формування колективного протиінфекційного імунітету в умовах COVID-19»

2352

12 травня 2020 року закінчився термін прийняття заявок на одержання гранту «COVID-19 May 2020 Rapid Research Funding Opportunity» – «COVID-19 Травень 2020 р. Можливість швидкого фінансування досліджень», оголошений Державною установою Канади «Canadian Institutes of Health Research».

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» стала учасником конкурсу та успішно зареєструвала проект «Особливості формування колективного протиінфекційного імунітету в умовах COVID-19» (керівник д.мед.н. Волянський А.Ю.), реєстраційний номер 425300. Загальний план дослідження включає вивчення за допомогою серологічних методів стану специфічного протиінфекційного імунітету в різних вікових та професійних групах населення Харківської області та його оцінка. Лише повна і достовірна інформація не тільки про захворюваність, але і про стан специфічного популяційного імунітету в різних вікових групах, дозволить прогнозувати епідемічну ситуацію та персоніфіковано у подальшому проводити вакцинальні заходи.