Відбулась науково-практична конференція «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», присвячена 125-річчю від дня заснування ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»

696

12-13 жовтня в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» відбулась ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», присвячена 125-річчю від дня заснування наукової установи.

З вітальним словам, з нагоди початку роботи конференції, до учасників звернулись президент НАМН України, академік НАН та НАМН України В. Цимбалюк В.І.; член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» Задорожна В.І.; академік НАН та НАМН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Комісаренко С.В.; доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Голубовська О.А.

Цьогоріч, фокус уваги конференції було зосереджено на широкому колі питань пов’язаних з вивченням та лікуванням SARS-CoV-2 та її віддалених наслідків на здоров’я людини. Про це, зокрема, йшлося у доповідях «ПОРІВНЯННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ХВИЛЬ В УКРАЇНІ», Задорожної В.І., чл.-кор. НАМН України, директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Сергеєвої Т.А., д.мед.н., ст.н.с., завідувача лабораторії епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції; «ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ВАРІАНТУ Delta SARS-CoV-2» Голубовської О.А., д. мед.н., професора, Заслуженого лікаря України, завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; «КОРЕКЦІЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА COVID-19», Дуда О.К., д.мед.н., професора, Манжелєєва І.В., Вега А.Р., Коцюбайло Л.П., Бойко В.О., кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика, та багатьох інших.

Традиційно, на конференції широко були представлені питання, пов’язані з профілактикою та лікуванням ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Зокрема цьому напрямку була присвячена спільна робота українських, британських та американських фахівців «ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ХАРАКТЕРУ МУТАЦІЙ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ВІЛ ДО АРВ-ПРЕПАРАТІВ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ДІТЕЙ», за авторством Люльчук М.Г., д.мед. н., ст.н.с., лабораторія молекулярної вірусології ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Яковлева А., Оксфордський університет, Оксфорд, Великобританія Васильєва Т., Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США.

Також, у ході роботи заходу, були розглянуті питання пов’язані лікуванням та профілактикою паразитарних захворювань, раціональної антибіотикотерапії інфекційних хвороб, епідеміологічного значення носійства патогенного стафілококу, проблеми діагностики та санації його носіїв тощо.

В роботі заходу, що цього року проходив в режимі онлайн, взяли участь більше 800 учасників з України, Великої Британії, США та ЄС.