Дивертикул Ценкера та міксома

143

Запивання твердої їжі, відчуття «грудки» в горлі та часта відрижка – саме з такими скаргами пацієнт звернувся до нашого Інституту. Первинний діагноз дивертикулу Ценкера отримав підтвердження після ендоскопічного та рентгенологічного дослідження.

При проведенні передопераційних досліджень, які є обов’язковими, сталася випадкова знахідка – міксома серця. Міксома — доброякісна пухлина, яка походить зі сполучної тканини ембріональної будови, містить клітини, що продукують муцин та характеризується повільним ростом.

На міждисциплінарному консиліумі було вирішено провести симультанну операцію – одночасно видалити міксому та дивертикул.

Першим етапом кардіохірургічною бригадою з мінідоступу видалено міксому, а після цього фахівцями відділення торако-абдомінальної хірургії видалено дивертикул Ценкера.

Так, за один раз виконано дві операції. Це дало змогу зменшити час перебування пацієнта в стаціонарі, повернути його якнайшвидше до звичайного ритму життя.

Медична допомога була надана за програмою «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих наукових – дослідних установах НАМН».