Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» проаналізовано сучасний стан гігієнічного регламентування хімічних чинників

969

Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» на виконання завдань від РНБО України, МОЗ України та ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»: проаналізовано сучасний стан гігієнічного регламентування хімічних чинників загалом і, зокрема, канцерогенних речовин в атмосферному повітрі населених місць та визначено основні відмінності національної методології нормування від Європейських та Світових практик.

Незважаючи на деякі відмінності постановки експериментів з визначення залежності «концентрація – ефект» та «концентрація – час прояву ефекту», у переважній більшості вітчизняні та закордонні стандарти близькі між собою. Головна відмінність – це ідеологія питання та, відповідно, трактування даних.

Згідно з вітчизняним трактуванням, гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини у повітрі є концентрація, яка не несе загрози здоров’ю для людей, як нинішніх, так і майбутніх поколінь.

За трактуванням європейських та американських фахівців, безпечних концентрацій немає і кожна з них обумовлює той чи інший ймовірний ризик пошкодження тропних органів чи систем людського організму. Виходячи із зазначеного, в якості стандарту за кордоном приймається концентрація, небезпека дії якої не буде перевищувати прийнятний для країни ризик. Останній приймається, виходячи із економічних, соціальних та технічних можливостей. Дотримання гігієнічного нормативу є обов’язковим, а його перевищення загрожує вжиттям суттєвих санкцій.

Проведений аналіз свідчить про необхідність впровадження додаткових змін до вітчизняної методичної бази і перегляду переліку діючих нормативів за міжнародними критеріями ризику.

Роботи з цього напрямку вже започатковані у лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»