ГАЙКО Георгій Васильович

4034

Народився 21.12.1936 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 23.05.2012 р. за спеціальністю „Травматологія та ортопедія”, член Американської академії ортопедів-хірургів (1998), доктор медичних наук (1985), професор (1992), Заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), лауреат премії з клінічної медицини АМН України (2003), директор ДУ „Інcтитут травматології та ортопедії НАМН України” (1989-2019), професор кафедри травматології і ортопедії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2001), завідувач кафедри травматології та ортопедії Київського медичного університету УНАМ (з 1995), керівник клініки ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”.


Вніс значний вклад в розробку проблем реабілітації хворих з наслідками поліомієліту, ортопедичних аспектів гематогенного остеомієліту, артропластики, трансплантації кісткової  та хрящової тканин, реконструктивно-відновлювальних операцій у хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями суглобів, стабільно-функціонального остеосинтезу, остеопорозу, ендопротезування.

Основні напрямки наукової діяльності: травма та її наслідки, травматизм, методи стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах і реконструктивно-відновних операціях; вивчення особливостей росту і формування кісток та суглобів при гематогенному остеомієліті у дітей та підлітків; розробка реконструктивно-відновних операцій; трансплантація кісткової і хрящової тканин в експерименті і клініці; розробка методів лікування, прогнозування та профілактики дегенеративно-дистрофічних процесів при вроджених та набутих захворюваннях; ендопротезування суглобів; остеопороз у віковому аспекті та його вплив на перебіг захворювань кісток і суглобів; організація травматолого-ортопедичної допомоги і служби в Україні; підготовка кадрів.

Автор 415 наукових праць, в тому числі : 7 монографій, 1 підручника, 6 довідників, 12 авторських свідоцтв і патентів, 18 методичних рекомендацій. Підготував 8 докторів та 14 кандидатів наук.

Почесний президент Української асоціації травматологів-ортопедів, голова проблемної комісії „Травматологія та ортопедія” при Вченій медичній раді МОЗ та НАМН України, член атестаційної комісії при Президії НАМН України, член секції комітету з Державних премій України, редактор журналу „Вісник ортопедії, травматології та протезування”, член редколегій  8 провідних наукових журналів, у  тому числі 3 зарубіжних, член Американської академії хірургів ортопедів-травматологів, Європейської асоціації ортопедів-травматологів.

Нагороджений орденами „За заслуги” ІІІ ступеня, „Ярослава Мудрого” V ступеня, „Николая Пирогова”, медалями „В пам’ять 1500-річчя Києва” та „Ветеран праці”, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, МОЗ України.

Основні наукові праці: „Ортопедические осложнения и последствия гематогенного метаэпифизарного остеомиелита у детей и подростков” (1984); „Актуальні питання кістково-гнійної хірургії” (1995); „Хірургічне лікування ушкоджень плечевого сплетіння” (2001); „Відновна хірургія деструктивних форм кістково-суглобового туберкульозу і остеомієліту та їх наслідків” (2002), „Витамин Д и костная система”, „Диагностика и лечение анкилозирующего спондилита” (2010 ); „Асептична нестабільність ацетабулярного комоненту ендопротеза кульшового суглоба. Діагностика та лікування” ( 2014); „Асептична нестабільність компонентів безцементних ендопротезів у хворих на остеоартроз кульшового суглоба” (2014); „Ортопедія  і травматологія в Україні. Етапи розвитку та здобутки” (2016).


Служб.: 01601, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, 27, ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”. Тел.: (+380) 44 486-42-49, факс: (+380) 44 486-44-62, e-mail:  info@ ito.gov.ua