АМОСОВА Катерина Миколаївна

5006

Народилася 08.02.1956 р., член-кореспондент Академії медичних наук України, обрана 04.07.2000 р. за спеціальністю "кардіологія", доктор медичних наук  (1988), професор (1990), Лауреат Державної премії України (2000), Заслужений діяч науки і техніки України (2002), завідувач кафедри госпітальної терапії №1 Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця (з 1989). Ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (2014 – 2018).


Один із провідних учених в галузі кардіології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності, гострих коронарних синдромів, ішемічної хвороби серця, легеневої гіпертензії, кардіоміопатій. Вперше в Україні встановила роль ентеровірус-індукованих змін жирно-кислотного спектру  клітинних мембран в патогенезі нестабільної  стенокардії, значущість імунного запалення і оксидантного стресу в розвитку діастолічної серцевої недостатності  і різних форм  легеневої гіпертензії, дозозалежність плейотропних ефектів статинів та інгібіторів АПФ у хворих з гострим коронарним синдромом. Вперше довела  ефективність інгібіторів АПФ при мікросудинній стенокардії. Встановила роль набутого імунодефіциту та аутоімунних порушень у розвитку дилятаційної кардіоміопатії і розробила нові  критерії її діагностики та диференційної діагностики.

Автор 412 наукових праць, в тому числі 6 монографій,  26 авторських свідоцтв. Підготувала 3 докторів та 34 кандидатів наук.

Член Президії товариств кардіологів та ревматологів України, голова Київського міського товариства терапевтів, член експертної ради ВАК України., головний редактор журналу "Серце і судини", член редколегій ряду провідних наукових журналів.

Основні наукові праці: " Клиническая кардиология" ,т.1,(1998);"Кардиомиопатии" (1999); "Руководство по тромболитической терапии" (1998);" Практическая гемостазиология" (1994); "Клиническая кардиология", т.2, (2002) .


Служб.:01004, Київ, бульвар Шевченка , 13, Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, тел.: (+380) 44 287-20-40.