“Генофонд і здоров’я: природний і штучний добір серед населення”

793

Вийшла з друку монографія "Генофонд і здоров'я: природний і штучний добір серед населення".

Генофонд і здоров'я: природний і штучний добір серед населення / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич [та ін.]. – К., 2015.-263 с. ISBN 978-966-409-153-1
Монографія присвячена проблемам відтворення населення в Україні. Розглянутий природний і штучний добір за показниками безплідності, спонтанних абортів, смертності від 0 до 18 років життя, маси новонароджених серед населення, що проживає на різних територіях країни. Визначена інтенсивність цих процесів.

Книга призначена для широкого кола науковців і лікарів (в першу чергу медичних генетиків, акушерів-гінекологів, неонатологів), яких цікавить перебіг глибинних процесів в популяціях, що забезпечують відтворення чисельності населення України.

Авторський колектив:
О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, Д.О. Микитенко, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, Л.Р. Педан, О.І. Максіян, О.П. Сизоненко, О.В. Коба, О.О. Полька, Н.Є. Горбань

Рецензент – доктор медичних наук Галаган В.О. (м. Київ, Національна дитяча лікарня «ОХМАТДИТ»).

Рекомендовано до друку вченою радою ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (протокол № 1 від 27.01.2015 p.).