Інформація

38

про обєкти державного майна, що пропонуються для  безоплатної  передачі  в системі НАМН України.

На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінамидо безоплатної передачі пропонується  основний засіб, який перебуває на обліку ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»: 

з/п

Найменування

Рік введення в експлуата-цію

Інвентарний

номер

Первісна вартість

(грн)

Знос (%%)

1

2

Рентгенівська цифрова діагностична система

DX – D100

Cистема рентгенівська діагностична мобільна

МАС (Італія)

2012 р.

2016 р.

10402125

101402314

1949000,0

360000,00

100

100

Морально застаріле, фізично зношене, відпрацьований технічний ресурс, непридатний для подальшого використання.

Щодо технічного стану  запропонованого мед.обладнання  звертатись до працівника інституту Левченко Н.В. (044) 275-64-44