Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для безоплатної передачі в системі НАМН України

62

   На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 із змінами, до безоплатної передачі пропонуються  наступні  основні засоби

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини  імені академіка М.Д.Стражеска  НАМН України»:

  1. Електронний мікроскоп ПЕМ-125К, введення в експлуатацію 1998 р., первісна вартість – 515 тисяч 205,0 гривень.

Залишкова балансова вартість – 0,00грн.

Обладнання не використовується, морально застаріле, фізично зношене.

Пропозиції  дійсні  протягом  30  робочих  днів  з  дня оприлюднення  інформації на сайті НАМН України.