Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для  безоплатної  передачі

53

 в системі НАМН України.

             На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються основні засоби ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»:

 

№ п/п

Найменування об’єкта

Рік випуску/

дата введен-ня в експлуа-тацію

Номер об’єкта

Причина списання

Вартість здійснених капіталь-них інвестицій, гривень

Первісна (переоціне-на) вартість, гривень

Сума нарахо-ваного зносу, гривень

Балан-сова (зали-шкова) вар-  тість, гри-вень

Ліквіда-ційна вартість, гривень

Інвентар-ний

(номенк-латурний)

Заводський

Паспорт-ний

1

Прально-віджимна машина ВО-30

2011/

12.2011

101494463

140

Згорівші ТЕНи, лопнутий шків приводу барабана, згорівша обмотка двигуна барабана, вийшов з ладу зливний клапан, тріщина опорної рами, корпус барабана має тріщини

111 634,00

111 634,00

0,00

2

Прально-віджимна машина ВО-30

2011/

12.2011

101494464

139

Згорівші ТЕНи, вийшли з ладу підшипники ступиці барабана, деформація валу барабана, вийшов з ладу блок керування, вийшов з ладу зливний клапан

111 634,00

111 634,00

0,00

3

Апарат для гемодіалізу 5008S (1VSA9123)

2011/

09.2011

101476610

1VSA9123

Не працюють датчики тиску, витік в тракті гідравліки, не качає насос

290 000,00

290 000,00

0,00

4

4008S Апарат для гемодіалізу [VCAKW 85]

2009/

05.2009

101476534

VCAKW85

213 705,00

213 705,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція  дійсна  протягом  30  робочих  днів  з  дня оприлюднення  інформації на сайті НАМН України