Інноваційні методи визначення фіброзу печінки

1675

Фіброз печінки є ключовою ланкою в розвитку патологічного процесу в тканині печінки, і міра фіброзу є досить чутливим маркером патологічних змін в печінці під впливом різних етіологічних чинників. Тому, в сучасній гепатології приділяється особлива увага методам визначення фіброзу печінки.

У ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України” додатково використовується метод морфометрії, який дозволяє отримати індекс фіброзу або процентне співвідношення площі фіброзної тканини до площі усього біоптата.  Біопсію печінки називають “золотим стандартом”, тому, що окрім стадії, міри і індексу фіброзу, морфологи у своєму діагнозі відзначають і апоптоз, і ураження жовчних проток, некрози і дистрофію гепатоцитів, зміну синусоїдів і наявність запального інфільтрату, що дає значний інформаційний матеріал для клініцистів. Цифрові знімки біоптатів надаються пацієнтові, якщо у нього виникає бажання проконсультуватися у інших фахівців, у тому числі за кордоном.

У ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України” проводиться діагностика печінки апаратом  FibroScan, що дозволило “замкнути” лінійку методів визначення фіброзу печінки. Зараз в інституті виконуються інвазивні методи – трепанбіопсія печінки, малоінвазивні (дослідження венозної крові),  непрямі і прямі маркери фіброзу і неінвазивні – эластометрія  апаратом FibroScan,  що відповідає високим міжнародним стандартам.

Апарат Fibroscan є першим пристроєм  в країнах СНД, виведеним на ринок медичного устаткування для проведення кількісної еластометрії (неінвазивної діагностики і моніторингу фіброзу печінки), а також кількісного визначення стеатозу печінки, так звана “CAP” – функція.

Методика еластометрії, реалізована в апараті FibroScan (Фіброскан), призначена для визначення міри фіброзу або наявності цирозу печінки по засобах застосування індукованих механічних коливань низької частоти і амплітуди, які викликають в печінці еластичну хвилю зрушення, швидкість якої прямо пропорційна мірі фіброзної трансформації печінки. Швидкість проходження еластичних хвиль по печінці оцінюється за допомогою ультразвуку. Методика еластометрії ідеальна для діагностики і оцінки   дифузних патологічних процесів в печінці.

Інформація надана ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»