КОЛЕСНИК Микола Олексійович

3045

Народився 18.11.1953 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 25.05.2012 р. за спеціальністю «внутрішні хвороби»; доктор медичних наук (1996), професор (2002), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2009), Заслужений діяч науки і техніки України (2011), директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України» (з 2002 р.), головний спеціаліст зі спеціальності «нефрологія» МОЗ України (з 1997 р.). 


Напрямки наукової діяльності: дослідження механізмів виникнення і прогресування хвороб сечової системи, вивчення проблем діалізної терапії хворих на хронічну хворобу нирок або з гострим пошкодженням нирок.

Очолює наукові дослідження з вивчення факторів рецидивування інфекцій сечової системи (ІСС), їх профілактики та створення нових технологій лікування. Під його керівництвом була створена класифікація хвороб сечової системи, яка імплементована у клінічну практику і на сьогодні використовується в Україні. Створив сучасну систему надання спеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні, одне з перших в Європі та перше в Україні відділення інтенсивної нефрології, Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок, або з трансплантованою ниркою (головним координатором якого він є і зараз), який з 2006 року є складовою реєстру Європейської ниркової асоціації. На основі даних реєстру щорічно виконується рейтингова оцінка організації та якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю.

Під його керівництвом створені і впроваджені клінічні настанови, стандарт і протоколи надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок VД стадії, які затверджені спільним Наказом НАМН та МОЗ України №280/44 від 11.05.2011 року, методика розрахунку вартості лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу, затверджена Наказом МОЗ України № 129 від 02.03.2011р., адаптовані клінічні настанови, засновані на доказах та уніфіковані клінічні протоколи лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії гемодіалізом / перитонеальним діалізом, які затверджені Наказом МОЗ України № 89 від 11.02.2016р.

Автор понад 400 наукових праць (в т.ч. 9 монографій, 9 методичних рекомендацій, 3 інформаційних листів, 5 патентів), головний редактор науково-практичного медичного Українського журналу нефрології та діалізу, член редакційних колегій ряду медичних журналів. Підготував 2 доктори та 8 кандидатів медичних наук.

Президент Асоціації нефрологів нових незалежних держав, член правління Української асоціації нефрологів, член Європейського товариства нефрологів (ERA-EDTA), член СМЕ-комісії міжнародного товариства нефрологів (ISN), міжнародного товариства з перитонеального діалізу (ISPD)та Американської асоціації нефрологів, член комісії Державного експертного центру МОЗ України з випробування нових лікарських засобів в урології, нефрології та гінекології і Формулярного комітету.

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1986).

Основні наукові праці: “Гемостаз і нирки. Нирки і гемостаз” (2001); "Инфекции почек и мочевыводящих путей" (2003); “Поражение почек, обусловленные ревматическими заболеваниями” (2004); «Теория и практика доказательной медицины»(2006); "Основи нефрології" (2008, 2010, 2013); «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок» (2010), «Теория и практика доказательной медицины»(2017) . 


Службова адреса: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 17-В, ДУ "Інститут нефрології НАМН України". Тел.: (044) 225-93-77; факс: (044) 225-93-87. E-mail: director@inephrology.kiev.ua