ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна

2100

Народилась 01.05.1958 року, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 31 травня 2017 року за спеціальністю «Неонатологія». Доктор медичних наук (1996), професор (2001), Заслужений діяч науки та техніки України (2008), завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1996), головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Неонатологія» МОЗ України (2004-2016).


Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка заходів профілактики, діагностики та лікування перинатальної патології у новонароджених та передчасно народжених дітей, грудне вигодовування та медичне спостереження за станом здоров’я та розвитку новонароджених, формування та розвиток сучасних науково обгрунтованих технологій інтенсивної терапії новонароджених та виходжування передчасно народжених дітей, розробка та впровадження клінічних протоколів медичної допомоги новонародженим, розробка навчальних планів та програм післядипломної освіти за спеціальністю «Неонатологія», сучасних технологій післядипломної освіти лікарів.

Брала участь у створенні системи медичної допомоги новонародженим в України, впровадженні сучасних технологій перинатальної допомоги, зокрема дітям з дуже малою масою тіла при народженні, створенні перинатальних центрів в Україні, обґрунтуванні та впровадженні в практику медичних закладів охорони здоров’я дітям та матерям України Ініціативи ВООЗ-ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини», що зумовило підвищення ефективності медичної допомоги новонародженим в Україні, сприяло зниженню показника малюкової смертності.

Під керівництвом Єлизавети Шунько захищено 4 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України по захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Педіатрія», спеціалізованої вченої ради при НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

Автор понад 300 наукових праць, серед яких 15 навчальних посібників, Національний підручник «Неонатологія» І,ІІ т. (2014-2015), розділи в підручниках «Педіатрія» (2013, 2016), «Акушерство та гінекологія» (2012).

Основні наукові праці: навчальний посібник «Руководство по практическим навыкам в гинекологии, акушерстве и неонатологии» (2006), навчальний посібник «Перинатологія» (2007), навчальний посібник «Неонатологія» (2011), «Прогнозування та профілактика перинатальної патології у новонароджених в умовах регіонального відділення інтенсивної терапії новонароджених» (2011), підручник «Неонатологія» І,ІІ-й т. (2014-2015), «Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров’я їхніх матерів» (2016), «Нейромоніторинг в неонатології: диференційна діагностика пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей» (2016). 


Службова адреса: вул. Дорогожицька 9, м.Київ, НМАПО імені П. Л. Шупика, 04112. Телефон: (044)-236-09-61. E-mail:  dr_shunko@ukr.net .