Конкурс на здобуття премії НАМН України імені видатних учених України

622

ОГОЛОШЕННЯ
Президія Національної академії медичних наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України:

 • імені О.С.Коломійченка – для переможців конкурсу  за кращу наукову працю в галузі оториноларингології;
 • імені Л.Т.Малої – для переможців конкурсу  за кращу наукову працю в галузі терапії;
 • імені О.М.Марзєєва – для переможців конкурсу  за кращу наукову працю в галузі гігієни;
 • імені А.П.Ромоданова – для переможців конкурсу  за кращу наукову працю в галузі нейрохірургії.

Вручення премій імені видатних учених України проводиться на  Загальних зборах НАМН України.

Лауреати премії отримують диплом лауреата, а також грошову винагороду.

У конкурсі на здобуття іменних премій можуть брати участь  науковці, які працюють в наукових установах, вищих навчальних закладах,  лікувальних закладах,  що розташовані на території України.

Право висувати  роботи  на  здобуття  премій   надається   дійсним  членам  і  членам-кореспондентам  НАН і НАМН України, вченим радам наукових установ та  вищих навчальних  закладів.

Висування  робіт  повинно  проходити за умов прозорості, високої вимогливості до оцінки їх значення та об’єктивного і аргументованого обговорення висунутих кандидатур, складу авторських колективів, а також колектив, висунутий на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий творчий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати  3  осіб.

На здобуття іменних премій можуть бути висунуті:

 • наукові праці (після того, як мине не менше шести місяців після їх публикації);
 • відкриття;
 • винаходи  (після їх впровадження у медичну практику).

Роботи, що були удостоєні Державних премій, іменних премій НАН та НАМН України, академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, на конкурс не приймаються.

Роботи, що висуваються на здобуття іменної премії, подаються до Президії НАМН України (04050, Київ, вул. Герцена,12) до  15 грудня 2018 у двох примірниках:

 1. опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);
 2. анотацію, що включає наукову характеристику праці та її значення для розвитку медичної науки (українською мовою);
 3. копії авторських свідоцтв та посвідчень про винаходи і відкриття;
 4. у відповідних випадках документи про впровадження роботи у медичну практику (копії постанов, наказів, актів впровадження);
 5. відгуки наукової громадськості;
 6. детальну довідку про творчий внесок у роботу висунених авторів (у відсотково-цифровій формі). Довідка складається окремо на кожного з авторів і підписується керівником наукової установи (вищого навчального закладу) за місцем роботи авторів. Підписи скріплюються гербовою печаткою;
 7. відомості про автора (авторів):
 • прізвище, ім’я та по батькові відповідно до запису у паспорті;
 • повна дата народження;
 • спеціальність (відповідно до запису у дипломі про вищу освіту);
 • почесне звання;
 • вчений ступінь;
 • вчене звання;
 • посада;
 • службова адреса (поштовий індекс, місто, вулиця, будинок, назва установи, де працює автор – без скорочень);
 • службовий, мобільний телефон;
 • домашня адреса (поштовий індекс, місто, вулиця, будинок, квартира);
 • ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • згадані відомості підписуються авторами, а їх відповідність засвідчується керівником і гербовою печаткою установи за місцем роботи.

Контактні телефони:

 • 483 04 70
 • 489 39 79
 • 489 39 81