МЕДВЕДЬ Володимир Ісаакович

3802
Народився 11.02.1953 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний   28.12.2011 р. за спеціальністю внутрішня патологія вагітних; доктор медичних наук (1992 р.), професор (1996 р.), Заслужений лікар України (2009 р.) терапевт вищої категорії, Відмінник охорони здоров’я (1986), лауреат Академічної премії з клінічної медицини (1996), завідуючий відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, експерт Державного експертного центру МОЗ України.


Провідний фахівець у галузі внутрішньої (екстрагенітальної) патології вагітних. Основні напрями наукової діяльності: акушерська кардіологія, акушерська нефрологія, акушерська діабетологія, фармакотерапія в період вагітності, організація спеціалізованої допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією. Наукові розробки охоплюють широке коло терапевтичних проблем у сучасній акушерській клініці. Сформулював концепцію оцінки ризику вагітності як основу лікарської стратегії й тактики у клініці екстрагенітальної патології вагітних. На її підґрунті запропоновано і впроваджено нову класифікацію ступенів ризику вагітності при хворобах серця. Зробив суттєвий внесок у розробку проблеми «Цукровий діабет і вагітність». Запропонував нову класифікацію гестаційного діабету, був ініціатором запровадження в Україні перинатального моніторингу цукрового діабету, створення Державного реєстру вагітних з цукровим діабетом.

Уперше запропонував поняття і термін «вагітність-асоційована патологія». Удосконалив тактику ведення і лікування вагітних з високою легеневою гіпертензією.

 
Автор 427 друкованих праць, у тому числі 29 книг (монографії, енциклопедія, довідники, підручники, навчальні посібники). Має 15 патентів на винаходи. Підготував 2 доктори та 11 кандидатів наук.
 
Член двох спеціалізованих вчених рад, Центральної комісії МОЗ України з атестації лікарів, Робочої групи зі створення клінічних протоколів і стандартів надання медичної допомоги, Експертної комісії з розгляду випадків материнської смерті, редакційної колегії 9 фахових журналів. Член Європейської Асоціації перинатальної медицини.
 
Нагороджений медаллю "20 років незалежності України".
 
Основні наукові праці:
Монографії: "Введение в клинику экстрагенитальной патологии беременных."( 2007); "Экстрагенитальная патология беременных. О главном." ( 2010); "Врожденные пороки сердца и беременность" (2010); "Гипертензия у беременных" (2007, 2008); "Основы акушерской кардиологии" (2009); "Медикаментозное лечение во время беременности: особенности, опасности, ограничения" (2008); "Беременность и новообразования" (2010);  "Невідкладні стани в акушерстві" (2011);"Ефективний антенатальний догляд" (2012); "Тромбоэмболия легочной артерии" (2016); "Вроджені вади серця і вагітність" (2016); "Акушерская кардиология в доказательствах" (2017). 

Статті: "Гипертензия у беременных" (2008); "Основы акушерской кардиологии" (2009); "Медикаментозное лечение во время беременности: особенности, опасности, ограничения" (2008); "Беременность и новообразования" (2010); " Экстрагенитальная патология беременных: клиническая значимость, проблемы, принципы ведения"(2011); "Беременность-ассоциированная патология" (2012); "Акушерская кардиология в доказательствах" (2017).


Служб.: 04050, Київ-50, вул. П.Майбороди, 8, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Тел./факс: (044) 483-61-67, E-mail: ipag@ukr.net, E-mail:vladimirmedved@ukr.net