МІХНЬОВ Володимир Анатолійович

3217

Народився 25.02.1940 р., член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 04.07.2000 р. за фахом патологічна фізіологія, доктор медичних наук (1985 р.), професор (1991 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1981 р.), Заслужений діяч науки і техніки (2004 р.), професор кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (з 1989 р.), Головний учений секретар Національної академії медичних наук України (з 1996 р.).


Його наукова діяльність обіймає широке коло наукових інтересів в галузі патофізіології, серед яких найбільш значними є вивчення загальнобіологічних і медичних проблем нервової трофіки і неврогенних дистрофій. Ним створено ряд експериментальних моделей і вивчено патогенез нейродистрофічного процесу в різних органах і тканинах при порушенні нервових впливів. Досліджено роль соматичних і автономних нервів в регуляції трофічних процесів. Ним вперше проведені фундаментальні дослідження з порівняльного вивчення енергетичного обміну в скелетних м’язах та в непосмугованих м’язах внутрішніх органів на різних стадіях ембріонального та постембріонального розвитку. Провів глибоке вивчення функціональних та метаболічних порушень в тканинах денервованого шлунку після ваготомії, в м’язах товстої кишки при порушенні їх інервації у дітей з хворобою Гіршпрунга.

Як педагог він зробив вагомий внесок в удосконалення методології і методики викладання патофізіології у вищій школі. Є одним із співавторів підручника з патологічної фізіології, що виданий українською, російською і румунською мовами, посібника для студентів медичних вузів з практичних занять, автором українсько-російсько-латинського тлумачного словника з патофізіології.

Автор біля 100 наукових праць, серед них 3 монографій.

Член Президії Національної академії медичних наук України, член правління Українського товариства патофізіологів, член редколегій ряду фахових журналів.

Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, орденом Преподобного Агапіта Печерського 11 ст. Української православної церкви , медаллю “1500 років м. Києва”, нагороджений значком “За відмінні успіхи в роботі та заслуги в галузі вищої освіти СРСР” (1987 р.).

Основні наукові праці: “Изучение энергетического обмена в гладких мышцах желудочно-кишечного тракта при нарушении их нервной регуляции в эксперименте” (1984); “Роль нарушения нервной регуляции в патогенезе нейродистрофического процесса в мышцах различного типа” (1994р.); “Посібник до практичних занять з патологічної фізіології” (2001р.); “Медична наука та інноваційні технології” (2003 р.); “Герої-освітяни і науковці України„ (2005 р.); “Патологическая физиология” (2006 р.).

Служб.: 04050, Київ, вул.Герцена, 12, Академія медичних наук України, тел.: (+380) 44 483 0470.