Надання високоспеціалізованої медичної допомоги учасникам АТО (ООС) в клініках державних установ НАМН України станом на 20.01.2020

1569
Надання високоспеціалізованої медичної допомоги учасникам АТО (ООС)

Станом на 20.01.2020  в клініках установ НАМН України проліковано та проконсультовано 15 813 учасників АТО (ООС).

Проконсультовано фахівцями НАМН України в інших закладах охорони здоров’я, госпіталях МО України, СБУ України, прикордонників тощо – 1 224 військовослужбовця.

№ п/п Назва установи

Госпіталізовано

Проконсультовано

1. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 64 81
2 ДУ  «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 26 49
3 ДУ «Інститут геронтології

імені  Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

6 14
4 ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 107 197
5 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії  імені В.Т.Зайцева НАМН України» 18 35
6 ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  імені В.П. Комісаренка НАМН України» 36 70
7 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань імені Л.В. Громашевського НАМН України» 141 109
8 ДУ  ННЦ «Інститут  кардіології імені М.Д.Стражеска НАМН України» 39 298
9 ДУ «Інститут  медицини  праці  імені

Ю.І. Кундієва НАМН України»

799 828
10 ДУ «Інститут нейрохірургії імені  академіка А.П. Ромоданова НАМН України» 638 3 570
11 ДУ  «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 40 77
12 ДУ «НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенхірургії НАМН України» 48 107
13 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» 114 669
14 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені  М.М. Амосова НАМН України» 139 246
15 ДУ «Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка НАМН України» 427 2013
16 ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії  імені В.П.Філатова НАМН України» 169 243
17 ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 4 28
18 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка НАМН України» 70 145
19 ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 0 1
20 ДУ «Національний  Інститут  терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» 1 20
21 ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 1036 2517
22 ДУ «Інститут урології НАМН України» 19 57
23 ДУ « Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України» 50 53
24 ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» 165 230
Всього: 4156 11 657