Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків»

862

22-23 жовтня 2014 року ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України» проводить щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків».
Охорона здоров’я підростаючого покоління України є пріоритетним напрямком побудови незалежної Держави. У сучасному соціумі спостерігаються несприятливі демографічні тенденції, зберігаються високі рівні захворюваності дитячого населення, погіршуються показники соматичного і нервово-психічного розвитку дітей, посилюється хронізація і чисельність хвороб в дитячому віці, відбуваються зміни в структурі загальної захворюваності, збільшується кількість дітей, які відносяться до груп високого медико-соціального ризику.
 
Вищевикладене обумовило актуальність і стало підставою для організації і проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків».
 
В рамках конференції планується розглянути наступні питання:

  • здоров’я підлітків у сучасному соціумі, можливості впливу на ключові фактори його формування;
  • нові діагностичні технології в педіатричній практиці;
  • особливості перебігу найбільш поширених соматичних захворювань в пубертатному віці та профілактика їх хронізації;
  • психічні розлади у підлітковому віці, рання їх діагностика, фактори ризику і механізми прогресування, сучасні підходи до лікування;
  • організація щорічних шкільних профілактичних оглядів, моніторинг здоров’я учнів;
  • психогігієнічні аспекти навчання обдарованих (академічно здібних) дітей.

Конференція відбудеться в конференц-залі ДУ «ІОЗДП НАМН» за адресою: 61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ 52-А.
 
Більш детальна інформація щодо проведення заходу доступна на офіційному сайті установи http://iozdp.org.ua.
 
Сьогодні ДУ «ІОЗДП НАМН» є багатопрофільною науково-дослідною, клінічною установою, що вже понад 90 років успішно вирішує проблеми охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків. Основними напрямками наукової діяльності Інституту є:
            – визначення закономірностей формування здоров’я школярів України, середових і спадкових факторів, які його обумовлюють; розробка системи моніторингу;
            – визначення нейрогормональних та імунних механізмів забезпечення розвитку дитячого організму і формування патології пубертатного періоду;
            – розробка нових методів профілактики, діагностики, прогнозу перебігу і лікування захворювань серцево-судинної, травної, ендокринної систем, сполучної тканини, психічних порушень у підлітковому віці; створення експертних систем;
             – медико-психологічна реабілітація дітей і підлітків з найбільш тяжкою соматичною патологією і порушеннями психічного розвитку, профілактика інвалідності;
            – наукове обґрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей і підлітків в Україні, у тому числі з груп високого соціального ризику.
 
У структурі Інституту 11 наукових підрозділів (5 клінічних відділень: кардіоревматології, ендокринології, дитячої гінекології, психіатрії, педіатрії і реабілітації), 3 лабораторії (клінічної імунології, вікової ендокринології і обміну речовин, медичної генетики), відділ гігієни дітей шкільного віку і підлітків, відділення наукової організації медичної допомоги школярам і підліткам, відділ науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, група психології розвитку та група функціональних методів досліджень; клініка на 220 ліжок, до складу якої входять 5 клінічних спеціалізованих підрозділів, консультативна поліклініка, відділення відновного лікування, 4 діагностичні підрозділи.