НПК «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря»

1590

Звіт ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
9-10 листопада 2017 року у м. Дніпрі відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря».

Наукова програма заходу охоплювала такі питання:
1. Етіологія та патогенез поєднаної патології органів травлення (у тому числі експериментальні дослідження);
2. Особливості клінічних проявів поліморбідної патології;
3. Особливості діагностики і лікування поліморбідної патології;
4. Поліморбідна патологія в дитячій гастроентерології;
5. Профілактика, діагностика та лікування (у т.ч. хірургічне) захворювань органів травлення.

Зважаючи на тематику, яка визначила багатогранність підходів до трактування поставленої мети, на конференцію були запрошені провідні вчені України, які є представниками різних медичних спеціальностей, таких як терапія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія, пульмонологія, ендокринологія, алергологія, хірургія, професійні хвороби та ін.

Науковий керівник конференції – доктор мед наук, професор, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Юрій Степанов відкрив захід вступним словом і зазначив, що це вже друга конференція, яка проводиться в такому форматі, враховуючи необхідність та важливість формування організаційної структури первинної медико-санітарної допомоги за принципом лікаря загальної практики (сімейного лікаря), а також щільне поєднання патології різних органів із захворюваннями органів травлення.

З привітанням від імені Президента НАМН України, академіка Віталія Цимбалюка виступила ректор Дніпропетровської медичної академії, член-кореспондент НАМН України Тетяна Перцева, яка зазначила, що високий фаховий і представницький рівень учасників зібрання дасть можливість розробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть подальшому інноваційному розвитку вітчизняної галузі охорони здоров’я, згуртуванню зусиль фахівців на дослідженні найбільш актуальних питань теорії та практики, дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей для оптимізації спільної діяльності лікарів різного профілю.

У рамках конференції проведено:
– 4 пленарних засідання,
– 2 сателітні симпозіуми:

  • «Роль мікробіоти в патогенезі захворювань шлунково-кишкового тракту. Пробіотики в практиці сімейного лікаря»;
  • «Наукові та практичні здобутки дитячої гастроентерології».

– майстер-клас «Кардіологічні аспекти гастроентерологічної коморбідності та невікладних станів в практиці сімейного лікаря»,
– 2 тематичні засідання:

  • «Сучасні концепції та технології хірургічного лікування захворювань шлунково-кишкового тракту»;
  • «Фундаментальна гастроентерологія.

Також були представлені наукові здобутки молодих вчених Інституту гастроентерології НАМН України», постерна сесія співробітників ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

Захід відвідали відомі вчені: член-кореспондент НАМН України, Головний терапевт МОЗ України, професор В. Нетяженко, Головний експерт МОЗ України зі спеціальності "гастроентерологія", член-кореспондент НАМН України Н. Харченко, керівник регіональної групи експертів Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України, професор В.Мамчур, президент ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація», професор І. Скрипник.

Були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Тернополя, Полтави, Ужгорода.

Доповіді провідних учених України були присвячені сучасним підходам до діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів. Лекції було спрямовано на сімейних лікарів, з акцентом на поєднання патології органів травлення з іншими хворобами, висвітлена важлива роль лікаря загальної практики у веденні таких пацієнтів. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень.

Телеміст Канада – Україна дозволив присутнім прийняти участь у майстер-класі (онлайн-лекції) провідного фахівця з гастроентерології, професора Марка Свейна(Калгарі, Канада) «Взаємодія печінки та головного мозоку при захворюваннях печінки: наслідки втоми та розладів настрою.

Конференція завершилася врученням грамот і премій за кращі доповіді молодим вченим та учасникам постерної сесії.

За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

  1. Продовжити організацію і проведення науково-практичних конференцій, присвячених питанням поліморбідності у практиці сімейного лікаря.
  2. Висвітлювати останні наукові досягнення щодо епідеміології, патогенезу, діагностики, лікування і профілактики найбільш соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань внутрішніх органів.
  3. Продовжити впровадження відомих сучасних та пошук нових методів діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем.
  4. Продовжити розробку методичних документів, спрямованих на підвищення якості медичної допомоги на первинному рівні.