Патоморфоз вогнепальних ран м’яких тканин

881

"Патоморфоз вогнепальних ран м'яких тканин". Під заг. ред. В.І. Цимбалюка, І.П. Хоменка, І.А. Луріна, О.Ю. Усенка, В.В. Бойка — Харків: Колегіум, 2018. — 176 с. 
Наклад 500 примірників.
Затверджено на засіданні Вченої ради ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", протокол № 2 від 04.06.2018 р.
Вийшла з друку колективна монографія "Патоморфоз вогнепальних ран м'яких тканин" під загальною редакцією академіка НАМН України, президента НАМН Віталія Цимбалюка та членів-кореспондентів НАМН України Ігоря Хоменка, Ігоря Луріна, Олександра Усенка та Володимира Бойка.

Основу монографії складає колективний труд військових та цивільних медиків Національної академії медичних наук України та Міністерства оборони України, що базується на вивченні ранового процесу вогнепальних поранень м'яких тканин у 2105 поранених, які проходили лікування на базі хірургічних клінік МО та НАМН України.

Монографія присвячена актуальній проблемі клінічної медицини, а саме хірургії ушкоджень – патоморфологічним змінам м'яких тканин при сучасних вогнепальних пораненнях у процесі хірургічної обробок, місцевого лікування (оперативного та консервативного), що основано на власному досвіді участі в бойових діях під час надання хірургічної допомоги бійцям Збройних Сил України. Ілюстрації відображають зіставлені макроскопічні та мікроскопічні зміни процесів репарації та регенерації в м'яких тканинах, продемонстровані зміни в динаміці ранового процесу.

Монографія рекомендована для лікарів-фахівців: хірургів, травматологів, паталогоанатомів, судово-медичних експертів, лікарів-інтернів, студентів медичних ВНЗ.

Авторський колектив наукового видання висловлює сподівання, що дані, представлені в монографії, дозволять колегам використати отриману інформацію у своїй практичній діяльності. Завдяки опублікованим рекомендіціям, вказівкам фахівцям вдасться уникнути помилок у діагностиці та лікуванні вогнепальних ран.  Адже вивчення паталогоанатомічної картини кожної фази ранового процесу дозволяє оцінити й порівняти ефективність сучасних методів лікування, розробити і впровадити найбільш оптимальні технології.

Книгу присвячено військовим медикам України, що виконали свій обов'язок, та видано за підтримки волонтерської групи "Help Armii" та БФ "Харків з тобою".