Пішов з життя Лісяний Микола Іванович

1412

Президія НАМН України з глибоким сумом повідомляє, що 13 травня 2023 р. пішов з життя член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат іменної премії О.О.Богомольця, клінічний імунолог вищої категорії, «Відмінник охорони здоров’я», начальник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії НАМН України» Лісяний Микола Іванович.

Микола Іванович – провідний учений в галузі імунології, відомий як організатор нового напрямку імунології – нейроімунології. Основні напрямки його наукової діяльності – взаємодія нервової та імунної систем в нормі та патології, аутоімунна патологія та її діагностика і лікування, імунодефіцитні стани та їх корекція, радіаційне враження нервової та імунної системи, нейроонкологія та імунотерапія пухлин головного мозку, імунологія та імунотерапія.

Лісяний Микола Іванович вніс суттєвий вклад в розробку проблеми радіаційного ураження малими дозами ЦНС та визначив значення радіаційного та аутоімунного чинника в прогредієнтному перебігу пострадіаційної енцефалопатії, описав окрему форму імунної недостатності організму – нейрогенний імунодефіцит і запропонував шляхи його лікування, доказав в експериментально-клінічних дослідженнях існування регіонарної імунної системи в головному мозку та її зв’язок з імунною системою організму, вивчив механізми розвитку імунних реакцій при нейротрансплантації. Розробив та впровадив в клінічну та лабораторну практику цілу низку методів діагностики та лікування, що захищені 25 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Микола Лісяний є автором 460 наукових робіт, із них 9 монографій. Підготував 3 докторів наук та 22 кандидати наук.

Багато років був віце-президентом Української Асоціації фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, член Європейської асоціації нейроімунологів, член редколегії 4 фахових журналів.

Микола Іванович Лісяний був професіоналом, талановитим вченим, все своє життя він присвятив науці.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Івановича. Світла пам’ять про прекрасну людину, талановитого українського вченого назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять!