Пішов з життя Трахтенберг Ісаак Михайлович

2007

СУМУЄМО
СПІВЧУВАЄМО
ПАМ’ЯТАЄМО

Президія НАМН України з глибоким сумом повідомляє, що 27 січня 2023 року на 100-му році життя закінчив свій земний шлях видатний вчений, Людина-епоха, фундатор вітчизняної токсикології, академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат трьох Академічних премій з профілактичної медицини НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені О.О. Богомольця НАН України ТРАХТЕНБЕРГ Ісаак Михайлович.

Ісаак Михайлович був одним з провідних учених у галузі медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології. Більшу частину свого життя він присвятив науці в стінах ДУ “Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України”. Основні напрями його наукової діяльності – експериментальна токсикологія, гігієна промислового середовища та довкілля, лікарська токсикологія. Наукові розробки спрямовані на обґрунтування принципів і методів встановлення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, розроблення проблеми токсичної дії малої інтенсивності, токсикологію сполук важких металів, вивчення механізмів та проявів кардіовазотоксичної дії екзогенних хімічних речовин промислового та навколишнього середовища; методологію наукових досліджень у галузі медичної екології, нанотоксикології. Відомий як автор принципово нового положення про взаємозв’язок загального та специфічного у реакції організму на екзогенну дію хімічних факторів, розробник наукових проблем фізіологічної норми, адаптації, передпатології хімічної етіології, вікової токсикології. Останніми роками розробляв пріоритетні проблеми нанотоксикології, зокрема оцінки безпечності наночастинок сполук важких металів, лікарських засобів, ряду промислових композицій.

Трахтенберг Ісаак Михайлович автор понад 500 наукових праць, з них 29 монографій, підручників, довідників. Підготував 41 кандидата та 15 докторів наук.

Ісаак Михайлович був високим професіоналом, добрим другом, чуйною та порядною людиною. Все своє життя він присвятив науці.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ісаака Михайловича. Світла пам’ять про прекрасну людину, талановитого українського вченого назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять!


Прощання з Ісааком Михайловичем відбудеться 30 січня 2023 р. з 11-00 до 13-00 в приміщенні Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75.