РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (вісімнадцяті Марзєєвські читання)

664

20-21 жовтня 2022 р. в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» було проведено науково-практичну конференцію «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (вісімнадцяті Марзєєвські читання).

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» сформувався як авторитетний науковий заклад, що має висококваліфіковані наукові кадри і є унікальною науковою установою країни, діяльність якої спрямована:

– на наукове обґрунтування та гармонізацію вітчизняної нормативно-методичної бази у галузі громадського здоров’я та гігієни довкілля з вимогами ЄС та урахуванням міжнародного досвіду;

– на впровадження в практику охорони здоров’я сучасних підходів до визначення ризику для здоров’я людей, який формується шкідливими факторами життєдіяльності;

– на наукове обґрунтування системи профілактичних заходів щодо його скорочення.

Марзєєвські читання проводяться на базі Інституту вже майже 20 років і стали традиційними для науковців, практичних фахівців, які опікуються проблемами профілактичної медицини на міжнародному рівні.

Гостями конференції стали багаторічні партнери установи – представники Європейського центру навколишнього середовища та здоров’я ВООЗ, Міжнародної асоціації партнерства у галузі охорони здоров’я, Інституту штучного інтелекту, Університету Суррея (Велика Британія), Університету м. Салерно (Італія), Інституту громадського здоров’я, Кишенев (Молдова), Інституту клітинної біохімії та генетики (UMR 5095), Університету Бордо (Франція).

У конференції взяли участь понад 300 учасників — провідні науковці країни, викладачі ВНЗ, лікарі, хіміки, біологи, фізики та фахівці інших професій майже з усіх регіонів України. Серед учасників конференції були представники Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, наукових та практичних закладів охорони здоров’я України, а також Держпродспоживслужби.

Робота конференції проводилася в он-лайн режимі на платформі Zoom Meting у двох пленарних засіданнях, на яких заслухана і обговорена 41 наукова доповідь .

Доповіді гостей з Європейського центру навколишнього середовища та здоров’я ВООЗ стосувалися основних напрямків діяльності центру інформування учасників конференції щодо програми e-Health, яка об’єднує фахівців з медицини та ветеринарії.

Окремо слід зупинитися на доповіді про створення біобанку у Великій Британії та популяційних генетичних досліджень щодо пошуку предикторів «хвороб цивілізації» з метою профілактики НІЗ.

В доповідях з українських доповідачів були означені актуальні проблеми екологічної безпеки України, що становлять загрозу громадському здоров’ю, і зумовлені:

– радіаційно-хімічним забрудненням довкілля в умовах воєнного часу; очікуваним наслідкам змін клімату для здоров’я населення;

– питанням організації радіаційного захисту населення у разі радіаційної аварії та оцінки радіаційного ризику;

– першочерговим завданням по забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя населення під час дії карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19;

– актуальним питанням вітчизняної системи охорони громадського здоров`я; підготовки докторів філософії з освітньо-наукової програми «Громадське здоров’я» у сучасних умовах тощо.

Основні доповіді були присвячені пріоритетним напрямкам сучасної профілактичної медицини, а саме питанням

– щодо якості питної води в Україні та рекомендаціям щодо її покращення,

– наукового обґрунтування заходів щодо поліпшення стану атмосферного повітря в сельбищних зонах,

– гігієнічних аспектів стану ґрунтів та поводження з відходами,

– питного водопостачання та очищення стічних вод, житлових приміщень,

– планування та забудови населених місць, санітарної мікробіології,

– канцерогенних факторів довкілля, радіаційної безпеки та безпеки лікарських засобів.

І, як завжди, учасників турбували проблеми генетичної епідеміології, гігієни дітей та підлітків, профілактики аліментарно-залежних захворювань.

Основним пріоритетом проведеної конференції були питання профілактики захворювань, формування умов здорового середовища життєдіяльності людини та відповідального ставлення населення до свого здоров’я.

Результати наукових робіт, висвітлених на конференції, дозволять відповідним державним структурам країни зробити акцент на здійснення оперативного контролю за якістю повітря, ґрунту, питної води, радіаційним захистом населення, науковим обґрунтовуванням сучасних гігієнічних регламентів щодо меж допустимого ризику для здоров’я населення та приймати відповідні адміністративно-управлінські рішення з метою їх дотримання, своєчасно розробляти і впроваджувати медичні та природоохоронні заходи для створення безпечних умов життєдіяльності людини.

Враховуючи вищенаведене, учасники науково-практичної конференції

П О С Т А Н О В И Л И:

1. Взяти до уваги основні положення заслуханих доповідей.

2. Спрямувати науково-практичну діяльність в галузі охорони здоров’я на моніторинг та мінімізацію впливу збройної агресії рф на населення України та ЗСУ.

3. Співпрацювати з міжнародними організаціями та університетами за напрямком «Оточуюче середовище та здоров’я».

4. Продовжувати брати активну участь у вдосконалені та гармонізації з європейським законодавством законів України та інших нормативних актів, що стосуються охорони здоров’я, освіти, захисту довкілля, їх впровадженні у дію та дотриманні при використанні.

5. Проводити профілактику негативних факторів життєдіяльності населення шляхом впровадження науково обґрунтованих профілактичних заходів з формування здорового способу життя та відповідального ставлення до власного здоров’я, особливо серед молоді.

6. Активізувати впровадження в практику охорони здоров’я інноваційні наукові розробки, які спрямовані на профілактику екозалежних та інших захворювань.

7. Заохочувати спільні дії науковців і працівників практичної сфери охорони здоров’я у справі удосконалення профілактики захворюваності населення України, обміну досвідом у різних галузях гігієнічної науки, встановленні міжвідомчих наукових зв’язків щодо підвищення ефективності впровадження результатів наукової роботи, профілактичної, науково – педагогічної та освітянської діяльності для формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я народу України.

8. Ініціювати ДУ «ІГЗ НАМНУ» створення міжвідомчої робочої групи із участю провідних фахівців для вирішення нагальних питань гігієни та медичної екології під час війни та розробки програми гігієнічного та санітарно-епідеміологічного супроводу процесів та технологій відновлення інфраструктури та довкілля України.

9. З метою забезпечення виконання положень Закону України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» пропонуємо МОН України та МОЗ України за участі НАМН України, Мінрегіону та ДСНС розробити «Алгоритм поведінки українського учня у надзвичайних умовах «Я повернуся зі школи» за прототипом аналогічного Алгоритму Міністерства освіти Ізраїлю.

Матеріали для друку:

Резолюція конференції у форматі PDF

Джерело: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»