В державних установах Національної академії медичних наук України запроваджено сервіс онлайн-запису пацієнтів на консультацію та госпіталізацію

1414

Національна академія медичних наук України за результатами пілотного проєкту, який завершився у 2020 році, та за рішенням Урядом щодо переходу до 2023 року усіх державних установ НАМН України, які здійснюють клінічну діяльність, від кошторисного утримання на оплату за надані медичні послуги, впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 181 «Про деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» (далі – постанова КМУ № 181).

З 2021 року восьма державними установами Національної академії медичних наук України згідно із програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій), пов’язаної з наданням третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», громадянам України надається безкоштовна третинна (високоспеціалізована) медична допомогаза переліком медичних послуг та їх тарифами, затвердженими постановою КМУ № 181.

Для отримання безкоштовної третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнту згідно вимог законодавства необхідно мати направлення на госпіталізацію (консультацію), яке надається у плановому порядку лікуючим лікарем закладів охорони здоров’я усіх форм власності, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, у паперовому або електронному вигляді.

Госпіталізація пацієнтів у невідкладному стані для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

З метою розширення доступу громадянам України до безкоштовної якісної третинної (високоспеціалізованої)медичної допомоги в державних установах Національної академії медичних наук України запроваджено сервіс онлайн-запису пацієнтів на консультацію та госпіталізацію.

Отже, запис для візиту до лікаря-консультантадля отримання направлення на планову госпіталізацію за конкретною медичною послугою третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, запис на електронну чергу для надання безкоштовної медичної послуги третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, проведення консультаціїабо діагностичного дослідження здійснюється безпосередньо у консультативних поліклініках державних установ або дистанційно через сервіс онлайн-запису пацієнтів за наступними посиланнями:

  1. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України» (http://amosovinstitute.org.ua/zapisatisya-na-konsultatsiyu/);

  1. ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» https://ehealth.surgery.org.ua/schedule.php

(https://ehealth.surgery.org.ua/schedule.php)

  1. ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України» (https://strazhesko.org.ua/contacts/).

  1. ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (https://ito.gov.ua/poslugi/konsultativno-poliklinichne-viddilennya.html);

  1. ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (http://iol.com.ua/registration_consultation.shtml).

  1. ДУ«Науково-практичний центр ендоваскулярноїнейрорентгенохірургії НАМН України»(https://npc-kiev.com.ua/)

  1. ДУ«Інститут нейрохірургіїім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» (https://neuro.kiev.ua/uk/main-page/)