V наукова сесія. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології

650

В роботі сесії взяли участь провідні вчені, лікарі-гастроентерологи, хірурги, лікарі загальної практики (сімейні лікарі, терапевти, педіатри), ендоскопісти, сонологи та ін.
8-9 червня 2017 року у м. Дніпрі відбулася V наукова сесія ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» з міжнародною участю “Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології”.

Доповіді провідних учених України були присвячені сучасним підходам до діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення і поєднаної з ними іншої патології. Лекції було спрямовано на сімейних лікарів, гастроентерологів, висвітлена важлива роль лікаря загальної практики у веденні таких пацієнтів. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень.  

Науковий керівник конференції – доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, Заслужений лікар України, президент Громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» Юрій Миронович Степанов відкрив конференцію вступним словом і зазначив, що цей захід саме у такому форматі проводиться вже 5 рік поспіль. Ця конференція є одним з головних науково- практичних заходів в Україні з міжнародною участю, який вже став традиційним та очікуваним для лікарів та науковців. Головною метою наукової сесії інституту є ознайомлення широкого кола лікарів з досягненнями сучасної гастроентерологічної науки, зокрема з науковими результатами Інституту гастроентерології, фахівці якого успішно демонструють результати своєї роботи в рамках тематики Інституту.  

З вступним словом на відкритті конференції від Національної академії медичних наук України учасників привітав начальник лікувально-організаційного управління, д.мед.н., професор Ігор Шкробанець, від Дніпропетровської ОДА – д.мед.н., професор В.О. Павлов. Присутніх привітав голова Української гастроентерологічної асоціації, професор О.Я. Бабак.

На відкритті конференції були вручені грамоти Президії НАМН України співробітникам інституту за плідну багаторічну працю і вагомий внесок в досягнення установи.

У рамках конференції були проведені 4 пленарних і 1 секційне засідання.

Доповіді провідних гастроентерологів України були присвячені основним проблемам в діагностиці та лікуванні гастроентерологічної патології. Учені інституту представили досягнення науково-дослідної роботи в галузі вивчення етіології, патогенезу, діагностики і лікування гастроентерологічної патології у дорослих і дітей. Основна частина повідомлень була заснована на результатах власних досліджень.

Ученими інституту було представлено 20 усних доповідей, присвячених останнім науковим досягненням за минулий рік і 6 доповідей молодих учених, в яких були висвітлені результати власних досліджень в гастроентерології на сучасному рівні.

На першому пленарному засіданні професор Т.Й. Мальчевська, д.мед.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця виступила з доповіддю “Сучасні погляди на принципи інфузійної терапії в клініці внутрішніх хвороб”.

Професор Юрій Степанов присвятив свій виступ сучасному уявленню про замісну терапію при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, доклад об'єднав дані про можливість застосування принципу заміщення при патології підшлункової залози, печінки і кишківника.

Професор Бабак О.Я. висвітлив проблему комплексного лікування коморбідної патології, в т.ч. алкогольної хвороби печінки і підшлункової залози, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози і функціональних розладів біліарного тракту і представив своє бачення лікарської терапії таких хворих.

Далі відбулася панель дискусії за темою «Ключові питання механізму, клінічні прояви та лікування НПЗП-асоційованих ушкоджень гастродуоденальної зони».

Під час проведення дискусії професори Т.Й. Мальчевська і Ю.М. Степанов висвітлили проблему НПЗП- асоційованих ушкоджень шлунково-кишкового тракту, яка сьогодні є дуже актуальною і невирішеною, особливості патогенезу, діагностики, лікування цієї соціально значущої патології. Особливе місце в дискусії зайняли питання можливості попередження НПЗП- асоційованих ушкоджень гастродуоденальної зони, а також підвищення ефективності лікування із застосуванням найсучасніших методів.

Проблемі патології печінки, зокрема діагностиці, терапії та профілактиці, були присвячені ряд доповідей.

Проф. Ю.М. Степанов висвітлив свій погляд на токсичні ураження печінки, була представлена класифікація причин їх розвитку, особливості шкідливої дії фармакопрепаратів, дієтичних добавок, розкрито механізм токсичного пошкодження печінки.  

У даний час все більшу увагу вчених привертає метаболічний синдром, стеатоз печінки і підшлункової залози.

Професори Г.А. Анохіна і О.Ю. Губська, доцент Швець О.В. присвятили свої повідомлення неалкогольній хворобі печінки, її етіології та ефективності лікування.

Патології верхніх відділів травного каналу, у тому числі функціональним розладам, були присвячені доповіді провідних вчених України.

Професор Ю.М. Степанов обґрунтував свої позиції в лікуванні кислотозалежних захворювань. На конференції широко обговорювалася проблема ерадикації Н.pylori. Так, цій проблемі було присвячено повідомлення доцента Чернявського В.В., який проаналізував зміст Маастрихтських консенсусів – від 1-го до 5-го.

Телеміст, що відбувся зі Францією, дозволив присутнім взяти участь у лекції провідного фахівця з гастроентерології, одного із засновників робочої групи по кислотозалежних захворюваннях, проф. Френсіса Мегро, який провів майстер-клас, присвячений консенсусу «Маастрихт V», який доповів основні положення цього документу і розкрив сучасний погляд на принципи ерадикації Н.pylori.  

На сесії була представлена проблема захворювань кишечника.

Доповідь проф. Юрія Степанова була присвячена такій складній патології, як хронічні запальні захворювання кишківника, принцип лікування яких грунтується на Consensus ECCO. Проф. Звягінцева Т.Д, в своєму повідомленні представила основи патогенезу, діагностики та лікування дивертикулярної хвороби кишечника. На підставі доказів рекомендована циклічна терапія із застосуванням антибіотиків для пацієнтів із симптоматичною неускладненою дивертикулярною хворобою. К.мед.н. В.І. Діденко висвітлив роль мікробіоти і пробіотиків в сучасній теорії харчування. Проф. Сергієнко О.І. присвятила свою доповідь запальним захворювань кишечника у вагітних.  

Молоді учені інституту виступили на окремій секції і представили свої досягнення за минулий рік.

Наукова сесія інституту завершилася врученням дипломів, грамот і премій за кращі доповіді:
1 місце – Зеленюк О.В.;
2 місце – Лук’яненко О.Ю.;
3 місце – Коненко І.С..

Преміями були нагороджені кращі стендові доповіді:
1 місце – Завгородня Н.Ю. за стендову доповідь «Роль поліморфізма гена TLR4 у розвитку неалкогольної жирової хвороби дітей».
2 місце – Стойкевич М.В. за стендову доповідь «Нутритивний статус у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику».

За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

  1. Вченим Інституту продовжити виконання НДР, присвячених найбільш складним питанням патогенезу, діагностики і лікування соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань органів травлення (дифузних захворювань печінки, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, передракових станів, стеатозу печінки та підшлункової залози, хірургічного лікування патології верхніх відділів травного каналу),
  2. Продовжити дослідження процесів фіброгенезу при патології органів травлення, його діагностики і можливостей корекції.
  3. Продовжити пошук і впровадження нових методів діагностики та лікування хвороб органів травлення.
  4. Продовжити розробку мініінвазивних методів хірургічного лікування патології органів травлення.
  5. Продовжити практику проведення наукових сесій Інституту із залученням у їх роботу зарубіжних вчених і практикою широкої дискусії з найбільш важливих проблем.