20-річчя Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України

2929

20-річний ювілей з дня свого створення святкує ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики”, що входить в структуру науково-дослідних установ НАМН України. Це одна з наймолодших і водночас найсучасніших академічних установ. За роки свого існування ДУ “ІЯМПД НАМН України” встиг пройти кілька трансформацій. Починаючи з дня його офіційного створення 6 липня 1999 року, коли він діяв як Клініко-діагностичний центр АМН України «Здоров’я літніх людей» і доти, коли він отримав свою теперішню назву – 10 лютого 2012 р. − Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, яким ми його знаємо нині, Центр був обладнаний найсучаснішим на той час обладнанням, комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, у ньому згуртувались молоді перспективні кадри. Ця тенденція переросла в традицію і збереглася дотепер. 

Нині Державна установа „Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” є провідною науковою установою держави у галузі променевої діагностики. Очолює його професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Ірина Дикан.  Науковий потенціал Інституту представлений 24 працівниками, з них 4 професори, 7 докторів та 14 кандидатів наук.

Пріоритетними напрямками роботи установи є:

 • наукові дослідження в галузі променевої діагностики та ядерної медицини;
 • висококваліфіковані референтні обстеження із застосуванням високотехнологічних методів променевої діагностики;
 • впровадження нових діагностичних підходів в медичну практику;
 • підготовка лікарів за спеціальностями “рентгенологія” та “ультразвукова діагностика”;
 • методична робота із вдосконалення наукових досліджень та навчальних програм з променевої діагностики в Україні.

На цей час плідно працюють 2 науково-діагностичні підрозділи інституту:

 • онкорадіології та передпухлинних захворювань;
 • загальної та педіатричної радіології;

4 клініко-діагностичних підрозділи інституту:

 • консультативно-поліклінічний;
 • томографії;
 • мамології та загальної рентгенології;
 • ультразвукової діагностики.

Основі напрямками наукової діяльності Інституту спрямовані на вивчення неоднорідності діагностичних зображень та їх постобробку у диференційній діагностиці злоякісних новоутворень, а також на розробку променево-діагностичних критеріїв диференціальної діагностики вроджених та набутих захворювань печінки у дітей і удосконалення FAST-протоколів в галузі невідкладної медицини.

Президія Національної академії медичних наук України щиросердно вітає колектив Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України з 20 річним ювілеєм!