Всесвітній тиждень імунізації 2015 року: Ліквідувати прогалини в імунізації 24-30 квітня 2015р.

404

Епідемічна ситуація з контрольованих інфекцій в Україні залишається напруженою.
Це, насамперед, пов'язано зі зниженням рівня охоплення щепленнями, складною економічною та політичною ситуацією. Незважаючи на суттєві досягнення в імунопрофілактиці на початку 2000-х років, останнім часом, на тлі тенденцій до зниження захворюваності на інфекційні хвороби, що контролюються засобами специфічної профілактики (кір, краснуха, епідпаротит тощо), для кору та краснухи зберігаються епідеміологічні ознаки, характерні для цих інфекцій в довакцинальний період (переважна захворюваність дитячого населення, періодичність, сезонність та інш). Найбільш складною в останні роки (2011-2014 рр.) є ситуація по кору, яка носить риси “прихованої” епідемії, також формується негативна тенденція до зростання прошарку незахищених дітей внаслідок зниження рівня охоплення щепленням вакциною проти кору, паротиту та краснухи (КПК) (2014 р. – 37% – 54 %), формування в ряді регіонів (АР Крим, Донецька та Луганська обл.) та поширення по всій території країни контингенту дітей з неконтрольованим (невизначеним) або відсутнім вакцинальним статусом.

На жаль, якщо в попередні роки Україна була провідною серед СНД державою щодо ерадикації поліомієліту, то натепер Україну визнано як територію з високим ризиком передачі „дикого” поліовірусу в разі його завозу. Низький рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту в Україні викликає занепокоєння у фахівців та міжнародної спільноти. Без належної уваги до вакцинопрофілактики та найскорішого її відновлення в повному обсязі для України реальними перспективами можуть стати спалахи та епідемії тих інфекційних хвороб, що можуть бути попереджені вакцинацією.

Натепер загальні зусилля наукової та практичної медицини повинні бути спрямовані на досягнення та подальше підтримання рівня охоплення щепленням цільових груп населення понад 95% та суворого дотримання рекомендованих схем Календаря щеплень (вік, кратність щеплень вакцинального комплексу, кількість ревакцинацій та терміни їх проведення).