Вийшло 3 томи монографій «Неонатологія»

1920

Вийшло 3 томи монографій «Неонатологія» за редакцією доктора медичних наук, професора, заступника директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук`янової НАМН України» Знаменської Тетяни Костянтинівни.

Передмова

Шановні колеги!

Здоров’я дитячого населення є важливим індикатором рівня соціально-економічного розвитку держави. Становлення системи охорони здоров’я дітей – це тривалий і складний процес, який повинен враховувати всі виклики сьогодення та ефективно використовувати наявні ресурси. За умов реформування медичної галузі надзвичайно важливо визначити основні стратегічні ланки охорони здоров’я, до яких належить перинатальна і неонатальна служба України. Пріоритетними є забезпечення надання персоніфікованої допомоги кожній дитині, застосування ефективних технологій і систематизація діагностично-лікувальних процесів, реалізація системного та міжвідомчого підходу і створення простору для розвитку сучасної медичної допомоги вагітним та новонародженим в Україні.

Запорукою успішності реформування перинатальної і неонатальної допомоги є високий професіоналізм лікарів, який підтримують інноваційні технології. Саме тому особливу увагу на сьогодні приділяють підвищенню кваліфікації медиків, залученню їх до професійних дискусій з актуальних тем на міжнародному рівні, впровадженню сучасних міжнародних стандартів допомоги новонародженим та створених на їх основі національних клінічних настанов і адаптованих уніфікованих клінічних протоколів. Сподіваюся, що підручник, який ми пропонуємо Вашій увазі, сприятиме підвищенню фахового рівня медичних працівників, а відтак – забезпеченню нової якості охорони здоров’я матері та дитини в Україні.

Бажаю нових успіхів у Вашій повсякденній та важливій праці!

Ю.Г.Антипкін,

директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка

О.М.Лук`янової НАМН України»,

академік НАМН України