Заголовок

595

На засіданні президії НАМН України, що відбулося 12 грудня 2013 року, з доповіддю про «Науково – нормативне забезпечення здорового харчування населення» виступила член-кореспондент НАМН Наталія Харченко.

Зокрема доповідач звернула увагу на те, що серед хронічних неінфекційних хвороб, що є основною причиною інвалідності, зниження працездатності населення провідні місця займають хвороби, обумовлені нераціональним харчуванням (ожиріння, цукровий діабет, хвороби печінки, шлунково-кишкового тракту та ін.)., поширеність яких набула характеру епідемії.
Всесвітньою організацією охорони здоров’я розроблено багато документів, пов’язаних із питаннями здорового харчування, серед яких політична декларація профілактики та контролю за розповсюдженими неінфекційними захворюваннями, генеральний план дій з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними на 2013 – 2020 роки та інші.
Проблема здорового харчування включає у себе гігієну харчування та клінічну і профілактичну дієтологію. Від якості та безпечності залежить можливість забезпечення здоровим харчуванням населення.
В наукових установах НАМН та МОЗ України проводиться значна робота по розробці, перегляду та удосконаленню нормативної документації щодо вимог до якості та безпечності продуктів харчування. Однак, необхідно активізувати цю роботу та активно впроваджувати в життя сучасні вимоги до продуктів харчування, в тому числі програми, що обов’язкові в ЄС.
Всього потребують негайного перегляду та затвердженню більше 25 нормативних документів з гігієни харчування.
Дуже важливою є розробка вимог не тільки до безпечності, а й для визначення якості заявлених компонентів в біологічно активних добавках, яке, на сьогодні, практично не здійснюється.
В світі проводиться велика кількість наукових досліджень присвячених  питанням сучасної дієтології. На жаль, в нашій країні відсутній науково – дослідний інститут харчування, де б концентрувались і розроблялись питання дієтології та гігієни харчування.
 
Низьким залишається й рівень культури харчування нашого населення. Підготовка лікарів як на дипломному так і післядипломному етапі проводиться не в достатньому обсязі, виходячи з вимог сьогодення.
Наталія Харченко детально зупинилася на особливостях харчування населення України, а саме:

– Незбалансованість раціону;
– Недостатність білка (особливо тваринного);
– Надлишок вуглеводів (особливо простих);
– Збільшений добовий калораж;
– Надлишок насичених жирів;
– Недостатність молочних продуктів;
– Недостатність вітамінів та мікроелементів;
– Недостатність чистої питної води;
– Відсутність ритму прийому їжі та ін.

 
Для населення України характерний «прихований голод» – дефіцит незамінних амінокислот, ессенціальних ліпідів, вітамінів, макро- та мікроелементів.
 
В доповіді була наведення статистика про відношення України до вживання пива:
Більше 80% споживачів пива – молоді люди віком 15 – 20 років;
В більшості країн пиво міцністю більше 4 градусів продається в спеціально відведених  для цього місцях. В Україні таке пиво продається вільно та постійно збільшується виробництво горілчаних виробів.
Існує нагальна потреба розробити Концепцію раціонального харчування населення України за участю провідних фахівців в галузі харчування та з залученням відповідних державних структур.
 
Президія НАМН вважає за доцільне створити міжвідомчу робочу групу за участю представників наукових установ НАМН та МОЗ України з метою покращення координації та поширення наукових досліджень з проблем гігієни харчування та клінічної  та профілактичної дієтології.