Заголовок

504

Президія НАМН України затвердила рішення Наукової ради з теоретичної медицини від 17.03.2013 р. про обрання директором ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН» професора Попова Миколу Миколайовича.
Також затверджено  рішення  Наукової ради  з  клінічної  медицини  від 19.03.2014 р  про обрання директором ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН» академіка Фещенка Юрія Івановича, директором ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН» чл.-кор. НАМН Пасєчникову Наталію Володимирівну, директором ДУ «Інститут нефрології НАМН» чл.-кор. НАМН Колесника Миколу Олексійовича.