Заголовок

1544

З метою підготовки проекту Концепції розвитку Національної академії медичних наук України на 2015-2024 роки та залучення дійсних членів, член-кореспондентів і співробітників наукових установ НАМН до його обговорення:

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Концепції розвитку Національної академії медичних наук України на 2015-2024 роки (далі – робоча група).

2. Призначити КУНДІЄВА Юрія Ілліча – першого віце-президента НАМН – керівником робочої групи.

Затвердити персональний склад робочої групи (додається).

3. Робочій групі:
підготувати проект Концепції розвитку Національної академії медичних наук України на 2015-2024 роки, надати його до 14 травня 2014 року президії НАМН для розгляду та надіслати для широкого обговорення до наукових установ НАМН;
доопрацювати проект Концепції розвитку Національної академії медичних наук України на 2015-2024 роки з урахуванням результатів його обговорення та внести на розгляд президії НАМН до 30 травня 2014 року.

4. Апарату президії НАМН і науковим установам НАМН сприяти робочій групі у виконанні покладених на неї завдань.

5. Покласти організаційне забезпечення діяльності робочої групи на науково-координаційне управління НАМН.
 

Президент   А. М. СердюкЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження НАМН
від 30 квітня 2014 року № 5
 
 
СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту Концепції розвитку
Національної академії медичних наук України на 2015-2024 роки
 

КУНДІЄВ
Юрій
Ілліч
перший віце-президент НАМН, голова Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини, академік НАН, академік НАМН, керівник робочої групи
ЦИМБАЛЮК
Віталій
Іванович
віце-президент НАМН, голова Наукової ради з клінічної медицини, академік НАМН, заступник керівника робочої групи
МІХНЬОВ
Володимир Анатолійович
головний учений секретар, член-кореспондент НАМН
ВЕСЕЛЬСЬКИЙ
Віктор Леонідович
помічник президента НАМН, кандидат медичних наук
ГУЛЬЧІЙ
Олеся
Петрівна
начальник науково-координаційного управління НАМН, доктор медичних наук, професор
ПЕТРИЧЕНКО
Олександр Олександрович
в. о. начальника лікувально-організаційного управління НАМН, доктор медичних наук
БУТЕНКО
Андрій Костянтинович
начальник управління міжнародних наукових зв’язків НАМН, доктор медичних наук, професор
НАУМОВА
Любов
Юріївна
начальник фінансово-економічного управління НАМН, кандидат економічних наук
РУДЕНКО
Тетяна Василівна
начальник відділу кадрів НАМН
ШАПАРЕНКО
Валерій Петрович
керуючий справами НАМН