Законодавча база наукової сфери: важливі нормативні документи 2019 року

5380

Підсумовуючи 2019 рік, ми зібрали воєдино основні нормативні документи, які відігравали важливу роль для розвитку наукової сфери в цьому році та будуть значимі і в наступному. Сподіваємось, що цей матеріал допоможе краще орієнтуватися у нововведеннях та вимогах, щоб впевнено йти до своїх професійних звершень.

Основні вимоги та внесені зміни в наказ про присвоєння вчених звань та план заходів

Наказ про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (2016) . Читати →

ЗМІНИ до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (2017). Читати →

Розпорядження про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери (2018-2019 рр.). Читати →

Вимоги до публікації монографії та дисертацій, а також про присудження ступеня доктора філософії​​​​​​​

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (2019). Читати →

Наказ та вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (2019). Читати →

Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (2019). Читати →

Атестація наукових установ

Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Читати →

Положення про експертні групи та Комісію з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Читати →

Методика оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Читати →

Надання грантової підтримки, доступ до Scopus і Web of Science та перелік фахових видань України

Постанова та Порядок надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету (2019). Читати →

Наказ та Порядок забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних (2019)​​​​​​​. Читати →

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (2018). Читати →

Наказ про створення центрів колективного користування науковим обладнанням (2019). Читати →

Хто тепер присуджує наукові ступені?

Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів та Порядок присудження наукових ступенів (2013). Читати →

Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня (2019). Читати →

Допомога вченому в оформленні наукової роботи

Рекомендації щодо запобігання академічної недоброчесності. Читати →

Всі українські наукові журнали в Scopus та Web of Science. Читати →

Вимоги до оформлення дисертацій. Читати →

Правила оформлення звітів у сфері науки і техніки. Читати →

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Читати →

Правила оформлення бібліографічного списку.​ ​Читати →

Джерело: https://nim.media/articles/zakonodavcha-baza-naukovoyi-sferi-vazhlivi-normativni-dokumenti-2019-roku