Засідання Президії НАМН України від 11.06.2020 р.

1049

11.06.2020 р. відбулось чергове засідання Президії Національної академії медичних наук під головуванням Президента НАМН України академіка Віталія Цимбалюка.

На засіданні президії були заслухані доповіді академіка-секретаря відділення теоретичної і профілактичної  медицини  академіка Базики Д.А. та академіка-секретаря відділення клінічної медицини  академіка Антипкіна Ю.Г. про результати планування науково-дослідних робіт на  2021-2023 роки, які були розглянуті і рекомендовані до виконання Загальними зборами відділень.

Начальник  відділу  реформування та реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної  допомоги  канд.мед.наук  Загрійчук М.С. доповів про започаткування науково-організаційного проекту НАМН України «Розвиток системи трансплантації в Україні». Президія НАМН України запропонувала на розвиток проекту сформувати постійну міжвідомчу робочу групу та створити розділ на офіційному сайті НАМН України, в якому інформувати про стан реалізації  проекту.

Президія НАМН України постановила  оголосити конкурс  на кращі науково-дослідні роботи, що виконувались в наукових установах у 2019 році за бюджетом НАМН України.