“Аналіз і пріоритетні питання ендокринологічної служби на сучасному етапі в Україні та шляхи їх вирішення”

527

Науковопрактична конференція "Аналіз і пріоритетні питання ендокринологічної служби на сучасному етапі в Україні та шляхи їх вирішення" 26-27 березня 2015 року, м. Львів
Установа організатор ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовивин ім. Комісаренка В.П. НАМН України"
Програма 26 березня
9.00-10.00 Реєстрація  учасників конференції
10.00-10.10 Відкриття конференції, привітання  учасників конференції
10.10-10.30 Вступне  слово М.Д. Тронько (Київ)
10.30-10.50 Дискусійні питання при розробці протоколів з клінічної ендокринології. А.М. Кваченюк (Київ)
10.50-11.10 Рецептурно-компенсаційна система забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет в Україні.  Л.К. Соколова ( Київ), Червякова Л.І.(Чернігів)
11.10-11.30 Кріогенна терапія в тиреоїдології. Ю.І. Караченцев (Харків)
11.30-11.50 Роль амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим з ендокринною патологією в сучасних умовах.  В.Л. Орленко (Київ)
11.50-12.10 Шляхи вирішення проблеми профілактики йододефіцитних станів в Україні.  В.І. Кравченко (Київ)
12.10-12.30 Надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією в областях, курацію яких здійснює ДУ  «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України». А.Д. Чернобров (Київ)
12.30-12.50 Досвід виконання Державної програми «Цукровий діабет» у Львівській області.  Ю.М. Вендзилович (Львів)
12.50-13.10 Перерва
Головуючі: А.М.Кваченюк, М.В.Власенко, А.М.Урбанович, Н.В.Скрипник
13.10-13.30 Пріоритетні питання дитячої ендокринології.  О.В. Большова (Київ)
13.30-13.50 Стандарти надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет і серцево-судинну патологію.  Л.К. Соколова ( Київ)
13.50-14.10 Впровадження сучасного електронного реєстру в практику охорони здоров’я.  Н.В. Скрипник (Івано-Франківськ)
14.10-14.30 Впровадження в практику охорони здоров’я протоколів діагностики і тактики ведення пацієнтів з цукровим діабетом. М.В. Власенко (Вінниця)
14.30-14.50 Окремі аспекти надання медичної (ендокринологічної) допомоги мешканцям Дніпропетровської області та переміщеним особам з АР Крим, Луганської та Донецької областей у 2014-2015 рр. К.Ю. Маляр (Дніпропетровськ)
14.50-15.10 Синдром діабетичної стопи в Україні. С.В.  Болгарська (Київ)
15.10-15.30 Навчання хворих на цукровий діабет: медико-економічні аспекти. С.М. Ткач, Т.Л. Милютіна (Київ)
15.30-15.50 Ожиріння як актуальна проблема ендокринології в Україні В.Л.Орленко (Київ)
15.50-16.10 Вплив лікування секретагогами та метформіном на рівень гормонів жирової тканини у пацієнтів із ЦД 2 типу.  А.М. Урбанович (Львів)
16.10-16.30 Кардіоваскулярна автономна нейропатія у хворих на ЦД 2 типу: сучасні принципи лікування О.О. Сергієнко, В.О. Сергієнко (Львів)
27 березня
Головуючі: Ю.І.Караченцев, Є.В.Лучицький, А.Є.Коваленко
10.00-10.20 Рак щитовидної залози: сучасні аспекти  діагностики і лікування. А.Є.Коваленко (Київ)
10.20-10.40 Проблеми і перспективи інформатизації високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам в хірургічній ендокринології. М.Ю. Болгов (Київ)
10.40-11.00 Проблемні питання репродуктивної ендокринології. Є.В. Лучицький, В.Є. Лучицький (Київ)
11.00-11.20 Синдром псевдотиреоїдної патології в загально клінічній  практиці. Н.В. Пашковська (Чернівці)
11.20-12.00 Перерва
12.00-12-20 Корекція  різних форм низькорослості у дітей зі  збереженою соматотропною функцією. Н. А. Спринчук (Київ)
12.20-12.40 Гіпоталамічні розлади: концептуальні питання в ендокринології. В.І.Боцюрко (Івано-Франківськ)
12.40-13.00 Акромегалія: проблемні питання діагностики і лікування. О.О.Хижняк (Харків)
13.00-13.20 Ендокринний остеопороз.  Г.М.Терехова (Київ)
13.20-14.20 Обговорення доповідей. Прийняття резолюції