Cемінар «Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень» від 18.02.2021 р.

518

18 лютого 2021 року Український союз промисловців і підприємців проводив on-line  семінар з представниками Міністерства розвитку громад та територій України, обласних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, агенцій регіонального розвитку, комунальних підприємств, будівельних та проектних організацій  на тему: «Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень».

Метою заходу було обговорення актуальних питань очистки та відведення зворотних вод населених пунктів, тенденцій та технологій в цій галузі.

В роботі семінару брав участь завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» д.мед.н. Станкевич В.В. з доповіддю «Безпека проектування, експлуатації сучасних споруд біологічного очищення стічних вод малих населених пунктів в Україні».

В доповіді були сформульовані основні санітарно-гігієнічні вимоги стосовно будівництва та експлуатації очисних споруд малої та середньої потужності.

Основними аспектами доповіді були:

1) вимоги до проектних матеріалів з встановлення санітарно-захисних зон цих об’єктів;

2) вимоги до водовідведення очищених стічних вод, а саме відповідність якості відведення стічних вод «Правилам охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03 1999 р. № 465, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ  від 07.08.2013 № 748;

3) поводження з відходами експлуатації очисних споруд  (надлишковий мул, попередня механічна очистка стоків, мулові майданчики і т.п.).