ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Відзначено Меморіальною премією доктора Лі Чон-Вука в галузі охорони здоров’я на 74-й Асамблеї ВООЗ 28 травня 2021 року.

1999

Меморіальна премія доктора Лі Чон-Вука в галузі охорони здоров’я присуджується особі або особам, установі або установам, державній або недержавній організації або організаціям, які внесли видатний внесок в розвиток охорони здоров’я.

Група з відбору кандидатів на Меморіальну премію д-ра Лі Чон-Вука провела 19 січня 2021 року нараду для розгляду 13 кандидатур, висунутих на присудження премії, а також технічних коментарів Адміністратора по цим кандидатурам. Група одноголосно постановила запропонувати Виконавчому комітету ВООЗ присудити меморіальну премію за 2021 р. Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (Україна) (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_43-ru.pdf)

26 січня 2021 року на 148 сесії Виконавчого комітету ВООЗ Меморіальну премію Лі Чон-Вука присуджено Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»:

https://www.who.int/ru/about/governance/executive-board/executive-board-148th-session

(26.01.2020 р сесія 15 Item 20.1.)

На сайті  ВООЗ представлена інформація про ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» – лауреата Меморіальної премії Лі Чон-Вука:

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/decades-of-service-of-ukrainian-researchers-in-radiation-medicine

Протягом останніх 35 років, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» є провідною установою в Україні, яка здійснює наукові дослідження у галузі радіаційної медицини, радіобіології та радіаційної гігієни, включаючи також оцінку впливу Чорнобильської катастрофи на здоров’я населення. Науковий центр співпрацює з ВООЗ в контексті здійснення епідеміологічного моніторингу, медичного спостереження за постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи та провадження досліджень для аналізу наслідків аварії на здоров’я людей. Дана співпраця триває протягом декількох десятиліть, сприяючи пом’якшенню наслідків Чорнобильської катастрофи та обміну досвідом з міжнародною експертною спільнотою.

«Декілька поколінь будуть відчувати на собі руйнівні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, і ННЦРМ допомагає працювати над пом’якшенням їх негативного впливу. Всесвітня організація охорони здоров’я щиро дякує ННЦРМ за співпрацю і сподівається на подальшу спільну роботу. Меморіальна премія доктора Лі Чон-Вука – почесна нагорода, яка заслужена в результаті багаторічної сумлінної роботи», – сказав доктор Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Представництва ВООЗ в Україні.

Церемонія відзначення Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» міжнародною Меморіальною премією Лі Чон-Вука  відбулася 28 травня 2021 року на 74-й Асамблеї ВООЗ.