Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для  безоплатної  передачі в системі НАМН України

54

             На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються  наступні  основні засоби: 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»:

  1. Артроскопічна помпа Flosteady – рік введення в експлуатацію – 2010р.,  первісна балансова вартість – 83 855,00 грн.,  Знос 100 %.

Фізично зношене, відпрацьований технічний ресурс, не придатне для подальшої експлуатації.