Коференція “Реформування галузі водопровідно-каналізаційного господарства” за участю ДУ “ІГЗ ім. О.М.Марзєєва НАМНУ” від 19.08.2020 р.

1114

19 серпня 2020 року в рамках проведення виставки «AquaTherm 2020» відбулася коференція по обговоренню реформування галузі водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням законодавчих змін, вимог до якості послуг та потреби реконструкції усього господарства за допомогою новітніх технологій та розробок.

Від ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ” спікером була провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод, доктор біологічних наук Зоріна Олеся Вікторівна. Її доповідь торкалася гострих проблем у сфері питного водопостачання, що потребують негайного вирішення, зокрема, розробки змін та доповнень до ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. Було обгрутовано необхідність подальшої імлементації Директиви 98/83/ЄС щодо води, призначеної для споживання людиною, в Україні та висвітлено чинники, що гальмують цей процес.