Конкурс на Премію ім. П.Г. Костюка

1109

Оголошується конкурс на щорічну Премію Костюка, яка надається з Фонду Платона Костюка Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці (http://shevchenko.org).

На премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем кандидата наук), що працюють в Україні в галузі біомедичних досліджень з не більш ніж 10-річним (на 11.11.2018) стажем роботи після захисту кандидатської дисертації. Науковці, що вже отримували цю Премію не можуть брати участь у конкурсі.

Кандидати  повинні представити:

  • одну сторінку CV (англійською мовою);
  • перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років будь-якою мовою (англійська, українська, російська); короткий опис (не більше півсторінки) свого конкретного внеску в дослідження;
  • короткий виклад своїх наукових досягнень та цілей (англійською мовою, до двох сторінок) з обов’язковою адресацією ВСІХ критеріїв, що наведені нижче;
  • pdf копію найкращої публікації заявника (англійською, українською або російською мовами).

Заява має бути написана англійською мовою, використовуючи шрифт не менше, ніж 11pt, поля не менш ніж 1,5см і організована в описаному порядку у вигляді окремого файлу PDF.

Вся документація повинна бути надана в електронному вигляді. Аплікацію надсилати у вигляді одного приєднаного файлу (прізвище.pdf) за адресою kostyuk.award@gmail.com до 11 листопада 2019 року (включно).

Будуть враховуватися такі критерії:

а)  значення Ваших досліджень для України та людства;

б) значення отриманих Вами результатів для Вашої області знань;

в)  оригінальність та інноваційність ваших наукових підходів;

г)  здатність зробити все можливе з наявних ресурсів;

д)  науковий рівень публікацій заявника (потрібно вказати сумарний імпакт фактор Ваших публікацій з ваговими коефіцієнтами: 1 – якщо Ви перший або останній автор роботи та 0,5 – якщо ні).

Кожна категорія буде оцінюватися за 5-ти рівневою шкалою, максимальна кількість балів 25. Якщо два або більше кандидати набрали однакову кількість балів, вони поділять премію.

Підрахунок балів і відбір переможця буде здійснюватися донорами Фонду Костюка наукового товариства ім. Шевченко в США (зарубіжними вченими, що працюють у сфері біомедичних досліджень).

Лауреати Премії Костюка будуть нагороджені меморіальним знаком і особистою грошовою премією (30 тисяч гривень) в ході спільного урочистого засідання Вченої Ради та Ради молодих вчених Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. Переможці та номінанти (загалом 3 осіб) будуть мати можливість для презентації своєї наукової роботи на церемонії нагородження.

Більше інформації про Фонд Костюка можливо отримати на сайтах: