Конкурс на здобуття премій НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України для студентів

1602

Необхідні матеріали направляти за адресою:
04050 м. Київ, вул. Герцена, 12, науково-координаційне управління НАМН.
Контактний телефон: (044) 486 31 64
Президія Національної академії медичних наук України та Асоціація працівників медичних вузів України оголошують конкурс на здобуття премій для студентів за 2015-2016 навчальний рік.

На конкурс направляються науково-дослідні роботи, а також серії опублікованих робіт з єдиної тематики, відкриття та винаходи. Термін подання документів до 20 червня 2016 року. 

На конкурс подаються роботи, виконані студентами особисто, або в співавторстві. Колектив авторів, що подали роботи на присудження премії, не повинен включати більше трьох осіб.

У конкурсі можуть брати участь студенти:

– які мають медико-біологічний напрямок навчання; 
– є членами наукового товариства студентів закладу, де вони вчаться;
– поєднують добре навчання з активним виконанням науково-дослідної роботи на клінічних та теоретичних кафедрах або в наукових клінічних відділеннях та лабораторіях науково-дослідних інститутів; 
– мають друковані роботи за результатами виконаних ними досліджень та/чи виступи на наукових конференціях.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надається вченим радам вищих навчальних закладів.

Організація, що висунула роботу на присудження премії, подає нижчезазначені матеріали до експертної комісії Президії НАМН та Асоціації працівників медичних вузів України до 20 червня поточного року, в якому оголошено конкурс, у двох примірниках:

а) обгрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи та коротку анотацію;
б) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження, відкриття, винаходи;
в) довідку про конкретний творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої роботи;
г) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премії інших наукових установ, організацій і відомств;
ґ) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, рік та місяць народження, місце навчання (домашня адреса, номер телефону).

Всі матеріали, що подаються на конкурс, підписуються авторами і керівниками вищих навчальних закладів та скріплюються печаткою.

Особам, які удостоєні премії, вручається диплом Президії НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України, а також грошова винагорода, яка виділяється кожним вищим навчальним закладом для переможців конкурсу, що навчаються в даному вищому навчальному закладі.