Мультифокальний (розповсюджений) атеросклероз – не вирок!

554

За останнє десятиріччя різко збільшився відсоток розповсюдженого (мультифокального) атеросклеротичного ураження судин, при якому одночасно вражаються магістральні артеріальні судини різних басейнів (шия, судини серця, кінцівок тощо).

Лікування такої патології потребує перш за все детальної діагностики та персоніфікованого підходу, в розробці та реалізації якого приймають участь фахівці різних спеціальностей: судинні хірурги, анестезіологи, кардіохірурги, спеціалісти з ендоваскулярної хірургії та багато інших суміжних спеціалістів.

Такий комплексний підхід було розроблено та запроваджено в клінічну практику саме в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології   ім. О.О. Шалімова» НАМН України і ця розповідь про один з багатьох таких клінічних випадків.

Юрія декілька років мучили болі в нижніх кінцівках. Дистанція безбольової ходи зменшувалась, а перед самим початком війни почалися болі в серці та часті запаморочення. Активні бойові дії в Сумській області фактично унеможливлювали звернення до лікарні. Тому він приймав знеболюючі і тільки-но настала тиша, звернувся до місцевих лікарів. Діагноз був не втішний – уражені судини нижньої кінцівки, проблеми з серцем. Враховуючі великі ризики, Юрія направили до Інституту у відділення хірургії магістральних судин.

При ретельному досліджені було встановлено наявність багаторівневого, розповсюдженого ураження судин атеросклеротичним процесом: загальні сонні артерії, артерії, що живлять серцевий м’яз та стегнові артерії.

Раніше операції на різних артеріальних басейнах виконувались в декілька етапів, що зумовлювало тривалий стаціонарний період, декілька наркозних заходів та відповідно супроводжувалось різноплановими ускладненнями: розвитком інсульту, інфаркту або критичної ішемії кінцівки (в залежності від ступеню вираженості відповідних клінічних проявів та типу первинної операції).

Так могло статися і у Юрія. Однак, при його лікуванні було застосовано персоніфікований, мультидисціплінарний підхід. Три операції: на судинах шиї (каротидна ендарктектомія), серцевих артеріях (коронарне шунтування) та стегновій артерії (аорто- біфеморальне шунтування) були виконані одномоментно.

Через два тижні пацієнт виписаний на амбулаторне лікування. Добре почувається, збільшує обсяг своїх господарських обов’язків та всім радить завчасно звертатися за медичною допомогою до професіоналів своєї справи.

Необхідно зазначити, що такі клінічні випадки, а саме комплексне лікування мультифокального атеросклерозу, можливі лише в багатопрофільних медичних центрах, які реально мають всі умови  та відповідних висококваліфікованих фахівців для проведення комплексної діагностики та якісного лікування складної патології.

Медична допомога була надана за програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах НАМН України», затвердженої постановою КМУ від 3 березня 2021 р. № 181 «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук».

Запис на консультацію за телефонами (044)408-14-36, (093)542-36-97

Джерело: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології   ім. О.О. Шалімова» НАМН України