ПЕДАЧЕНКО Євгеній Георгійович

6953

Народився 21.10.1949 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю нейрохірургія, доктор медичних наук (1984), професор (1991), заслужений діяч науки і техніки України (1999), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), лауреат премії АМН України в галузі клінічної медицини (2000), премії ЦК комсомолу України в галузі науки (1982), віце-президент Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств (2013-2017), Головний нейрохірург МОЗ України (1993-2017), Голова Вченої медичної ради МОЗ України (1994-2002), науковий керівник відділення малоінвазивної і лазерної спінальної нейрохірургії ДУ “Інститут нейрохірургії ім акад. А.П. Ромоданова НАМН України”, директор ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України” (з 2013 р).


Визнаний в світі фахівець-нейрохірург. Запрошується до проведення оперативних втручань в закордонні клініки, лектор з новітніх хірургічних технологій в галузі нейрохірургії (Австрія, Іспанія, Німеччина, США, Швейцарія та ін.). Учасник (як доповідач) міжнародних нейрохірургічних конгресів, конференцій, семінарів в більш ніж 50 країнах світу.

Один із засновників сучасної мініінвазивної нейрохірургії в Україні, організатор нейрохірургічної служби. Основні напрямки наукової діяльності: а) травматичні ураження головного мозку (розробка сучасної концепції патогенезу закритої черепно-мозкової травми, основ геріатричного та соматичного напрямів, генної терапії, наукове обґрунтування стандартів діагностики та лікування, розробка комп’ютерних експертних систем для закладів охорони здоров’я); б) мініінвазивні втручання в спінальній нейрохірургії, розробка напряму амбулаторної нейрохірургії (розробка і впровадження пункційних та ендоскопічних втручань); в) наукове обгрунтування розвитку нейрохірургічної служби в Україні, впровадження клінічних протоколів лікування; г) історія розвитку нейрохірургії в Україні.

Автор 70 монографій та учбових посібників (в тому числі виданих в США, Італії та ін.), понад 700 наукових праць, 59 винаходів та патентів. Підготував 12 докторів та 39 кандидатів медичних наук.

Член Всесвітньої, Європейської, Української асоціації нейрохірургів та Української нейрохірургічної асоціації, нейротравматологічного комітету Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств, член Королівського товариства хірургів США, член Американської (США) та Європейської асоціацій мініінвазивної спінальної хірургії. Академік Всесвітньої академії нейрохірургії (WANS), Польської медичної академії, Європейської нейротравматологічної академії, Всесвітньої медичної академії ім. Альберта Швейцера.

Головний редактор Ukrainian Neurosurgical Journal, член редколегій і редакційних рад провідних журналів — “The Lancet Neurology (Ukrainian edition)”, “Журнал Національної академії медичних наук України”, “Клітинна та органна трансплантологія”, “Клінічна інформатика і телемедицина”, “Лікарська справа” (Врачебное дело), “Наука і практика”, “Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії”, “Український вісник медико-соціальної експертизи” та ін.

Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст., медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва”, а також Почесними Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР і України, великою золотою медаллю Всесвітньої академії Альберта Швейцера, відзнаками МВС України, прикордонної служби, церковних конфесій.

Основні наукові праці: “Множественные травматические внутричерепные гематомы” (1988); “Черепно-мозговая травма и общесоматическая патология” (1992); “Справочник по нейротравматологии” (1994, 1999); “Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы” (1996); “Клиническое руководство по черепно-мозговой травме” (том 1, 2, 3) (1998, 2001, 2002); “Эндоскопическая спинальная нейрохирургия” (2000); “The Practice of Minimally Invasive Spinal Technique”(2000, 2005); “Нейрохірургічна служба в регіонах України” (2005); “Пункционная вертебропластика” (2005); “Черепно-мозкова травма:сучасні принципи невідкладної допомоги”(2007), “Киевская нейрохирургия в довоенные годы” (2009), “Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи” (2009), “Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия” (2012), “Діагностика та хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів хребта” (2014), “Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку” (2017), “Стандартизація в нейрохірургії” в шести частинах (2019-2020).


Служб.: 04050. Київ-50, вул. П. Майбороди, 32. ДУ „Інститут нейрохірургії  ім акад. А.П. Ромоданова АМН України” , тел.: (+380) 44 486-46-08.