ПИРІГ Любомир Антонович

2172

 (01.03.1931-19.10.2021 рр.), академік Національної академії медичних наук  України, обраний 22.03. 1993 р. за спеціальністю “внутрішні хвороби”, член-кореспондент НАН України (1991), доктор медичних наук (1978), професор (1988), Заслужений діяч науки і техніки України (1992), завідувач кафедри нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти   ім. П. Л.Шупика МОЗ України (1995-2010), професор цієї ж кафедри (з 2010).


Провідний учений-нефролог України, відомий поза її межами. Основні напрями наукової діяльності – клінічна нефрологія (патогенез, класифікація, лікування гломерулонефриту, концепція його еволюції), історія української медицини, біоетика, організація нефрологічної допомоги. Заклав наукові основи нефрокурортології, організації нефрологічної допомоги в Україні.

Автор  569 наукових праць, в т.ч. 18 монографій, посібників, довідників , 8 авторських свідоцтв , автор численних медично-популярних статей і брошур, медико-публіцистичних статей. Підготував  3-х докторів та 21 кандидата медичних наук.

Член редколегій 5-ти періодичних видань України медичного профілю. Народний депутат Верховної ради України (1990-1994); президент (1982-2005), почесний президент Української асоціації нефрологів; президент (1990-2007), почесний президент Всеукраїнського лікарського товариства; президент (2000 – 2016), почесний президент Світової федерації українських лікарських товариств; член вчених рад НМАПО ім. П.Л. Шупика, Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, член Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Наглядової ради Національного медичного університету.

Нагороджений орденами Знак пошани (1986), Ярослава Мудрого V ст. (2007), почесними грамотами кабінету Міністрів України (2003), Верховної Ради України (2010).

Нагороджений орденами  ” Знак пошани “, Князя Ярослава Мудрого У ст .

Основні наукові праці: ” Курорт Моршин “(1965); ” Санаторне лікування гломерулонефриту на Південному березі Криму “(1977); “Гломерулонефрит “(1982); «Києво-Печерський патерик очима медика», «Состояние систем организма при заболеваниях почек» (1988);” Нефрологія ” (1995); «Українська медицина в українських енциклопедіях» (1999); ” Артеріальна гіпертензія як клінічно-класифікаційна ознака гломерулонефриту “(2002); “Клінічна нефрологія” (2004); «Уронефрологія на відстані тисячолітньої давнини» (2005); «Нефрологічний профіль геріатричної допомоги» (2006); «Взаємоінтеграція клінічної нефрології та кардіології» (2008); «Київська нефрологічна школа – становлення і розвиток» (2009); «Нефрологія в Україні – персоналії, наукові організації та медико-соціальні аспекти» (2011); «Ендокринопатії – нефропатії: клініко- діагностичні аспекти» (2011); «Кліматотерапія хвороб нирок» (2011); «Ренальна коморбідність в клініці внутрішніх хвороб» (2013); «Нефрологія. Національний підручник» (2014); «Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології» (2016).