Пішов з життя Пилипенко Микола Іванович

1076

Президія НАМН України з глибоким сумом повідомляє, що 1 лютого на 85 році пішов з життя член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАМН України, лікар вищої категорії, професор кафедри радіології та радіаційної медицини Харкiвського національного медичного університету Пилипенко Микола Іванович.

У 1987 – 2013 рр. Микола Іванович був директором ДУ «Інститут медичної радiологiї iм. С.П. Григор’єва НАМН України» і зробив великий внесок в розвиток рентгенології та радіології. Вчений в галузі променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної онкології і радіаційному захисті при медичному опромінюванні. Головнi його наукові інтереси та досягнення були зосереджені на розробках та впровадженні в практику охорони здоров’я методiв променевої дiагностики на раннiх стадiях найпоширеніших соматичних та онкологiчних захворювань, променевої терапiї онкологiчних хвороб; питаннях механiзмiв уражуючої дiї радiацiї; оптимізації променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур та метрологічному забезпеченні медичного використання джерел іонізувального випромінення.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Івановича.

Вічна пам’ять!