Проведено вебінар на тему «Кріоконсервування еритроцитів: проблеми і перспективи»

444

09 листопада 2021 р. член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор

член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України” Новак В.Л.

медичних наук, професор, директор ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України” Новак В.Л. провів вебінар у серії онлайн лекцій в межах спільного освітнього проекту АЛТ Україна та ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України” для фахівців у галузі трансфузіології – гематологів та трансфузіологів на тему: «Кріоконсервування еритроцитів: проблеми і перспективи».

У фокусі уваги вебінару – сучасні технології кріоконсервування еритроцитів, їхнє подальше застосування у клінічній практиці, а також основи створення кріобанку компонентів крові.

Актуальність теми продиктована активним розвитком трансплантології в Україні.

Під час вебінару висвітлювались такі питання:

  • Покроковий процес кріоконсервування еритроцитів: гліцеролізація, дегліцеролізація, відмивання нативних еритроцитів.

  • Карантинізація еритроцитів як спосіб мінімізації ризиків передавання гемотрансмісивних інфекцій під час переливання крові та уникнення посттрансфузійних реакцій у пацієнтів.

  • Створення кріобанку крові та його роль у формуванні національного запасу компонентів донорської крові.

  • Сучасні інструментальні рішення та технології для кріоконсервування еритроцитів.

Слухачами доповіді стали 154 фахівці – трансфузіологи, гематологи, організатори охорони здоров’я.

Інформація надана ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України”